As Oy Sunhill Bostads Ab

1913 valmistuneen, arkkitehti Lars Sonckin suunnitteleman kivirakenteisen asuinrakennuksen korjaus- ja muutoshankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu sekä pihasuunnittelu | Sijainti Helsinki | Laajuus 413 m2 | Rakennus on suojeltu asemakaavalla | Tilaaja As Oy Sunhill Bostad Ab | Rakennuslupa myönnetty 2019, toteutus käynnissä

Kulosaaren huvilakaupunki

AB Brändö Villastad oli osakeyhtiö, joka perusti Helsingin Kulosaaressa sijaitsevan huvilakaupungin vuonna 1907. Arkkitehti Lars Sonck kuului yhtiön perustajaosakkaisiin. Sonck oli esittänyt ajatuksen huvilakaupungin perustamisesta Kulosaareen jo vuonna 1887. Yhtiö osti Kulosaaren Cronstedtien perikunnalta, ja Sonck laati ensimmäisen tonttijakokartan, joka valmistui 1907 elokuussa. Huvilakaupungin suunnitteluperiaatteisiin kuuluivat muun muassa avoin rakennustapa, tiestön suunnittelu maaston korkeuskäyrien mukaan sekä maaston ja luonnon hyväksikäyttö kaavoituksessa kaavamaisen asemakaavaruudukon sijaan. Sonck myös muutti perheineen asumaan Kulosaareen.

Asuinhuvila ja talousrakennus Vanha Kelkkamäki 6-8

Arkkitehti Lars Sonckin piirtämää restaurointisuunnittelukohdettamme Helsingin Kulosaaressa ympäröi muurien rajaama vehreä puutarha. Rakennusta vastapäätä sijaitsee Kiinan suurlähetystö. Uuden omistajan myötä rakennus tullaan restauroimaan perusteellisesti, ja näin saattelemaan yli satavuotias talovanhus hyvässä kunnossa kohti seuraavaa vuosisataa.

Rakennukset (päärakennus ja piharakennus) on voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1982 varustettu merkinnällä sr-2. Kaavamerkintä tarkoittaa: ”Suojeltava rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, jos siihen on pakottava syy.”