Loviisan pääkirjasto

1863 valmistuneen ja 1907 laajennetun entisen seurahuonerakennuksen restaurointi | Sijainti Loviisa | Rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla, ja se on osa Loviisan Esplanadin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) | Laajuus 2020 m2 | Suunnittelutyö käynnissä

Rakennus on entinen seurahuone, jonka eri rakennusvaiheet ovat saaneet hahmonsa arkkitehtien G. Th. P. Chiewitz ja Selim A. Lindqvist piirustuspöydillä 1850-luvulta alkaen.

Loviisan seurahuoneen restaurointihankkeen tavoitteena on rakennuksen sisäilmakysymyksen ratkaiseminen siten, että rakennus on terveellinen ja turvallinen käyttäjille sekä säilyttänyt rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvonsa.