J. L. Runebergin koti

1845 valmistuneen hirsirakenteisen kaupunkitalon ja pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen korjaus- ja muutoshankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelua | Sijainti Porvoo | Kohde on suojeltu asetuksella valtion omistamasta rakennusperinnöstä (480/85), suojeluluokka S1 | Tilaaja Senaatti | Suunnittelu ja toteutus 2019-

Suomen ensimmäinen kotimuseo

Runebergin koti on Porvoossa sijaitseva rakennus, jossa Suomen kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) asui vuodesta 1852 kuolemaansa asti. Johan Ludvigin vaimon Fredrika Runebergin (1807–1879) kuoltua Suomen valtio osti talon irtaimistoineen. Runebergien kodista tehtiin museo vuonna 1882, ja se on Suomen ensimmäinen kotimuseo.

Restaurointiarkkitehdin työt

Vuodesta 2019 olemme huolehtineet J. L. Runebergin kodin restaurointiarkkitehdin työstä, Senaatin toimeksiannosta. Työt ovat käsittäneet niin pienempien korjaus- ja muutostöiden suunnittelua kuin piharakennuksen isomman restaurointi- ja muutoshankkeen asunnosta työpajaksi. Lisäksi laadimme Runebergin kodin rakennushistoriaselvityksen vuoden 2020 aikana.

Piharakennuksen restaurointi

Piharakennuksen päädyssä sijainnut asunto muutetaan työpajatiloiksi korjaushankkeessa, joka valmistuu vuoden 2020 aikana. Korjaustyöt tehdään on tehty perinteisin menetelmin ja materiaalein. Lahonneita hirsiä on vaihdettu uusiin. Maanpintaa on muotoiltu siten, että vedet eivät enää valu rakennuksen alle. Myöhempien aikojen epäonnistuneita kerrostumia, kuten mineraalivilloja ja lastulevyjä, on purettu ja korvattu perinteiseen rakennustapaan sopivilla ratkaisuilla. Työpajan vanha savirappaus on otettu esiin, ja sitä on täydennetty uudella savirappauksella. Savilaasti on tehty paikan päällä, ja siinä on saven lisäksi mm. Suomenhevosen lantaa ja hamppukuitua. Rakennusosia on kierrätetty luonnonvarojen säästämiseksi ja vanhan perinteen jatkamiseksi. Esimerkiksi vanhat peiliovet ovat saaneet uuden elämän korjattuina työpajassa, ja teräsaltaat on saatu Porvoon taidekoululta.