Joensuun Enon, Uimaharjun ja Ukkolan kaupunginosien sekä Nivan-Ohvanan kyläalueen rakennetun kulttuuriympäristön selvitys

Sijainti Joensuu | Tilaaja Joensuun kaupunki | Selvitystyö valmistunut 2018

Tehtävänämme on laatia rakennetun kulttuuriympäristön selvitys Joensuun Enon, Uimaharjun ja Ukkolan kaupunginosien suunnittelualueille asemakaavojen uudistamisen sekä Niva-Ohvana -alueen osayleiskaavan tausta- ja lähtökohta-aineistoksi.

Tehtävässä selvitetään alueen kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen yleispiirteinen historia ja ominaispiirteet, tämän perusteella määritellyt mahdollisesti arvokkaat aluekokonaisuudet, niiden rajaus ja niiden arvotus. Samoin määritellään rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, niiden luokitus ja arvotus. Enon, Uimaharjun ja Ukkolan sekä Niva-Ohvanan alueet suhteutetaan Joensuun seudun, Pohjois-Karjalan ja muun Suomen vastaaviin alueisiin, jolloin alueet voidaan arvottaa (= paikallinen – maakunnallinen – valtakunnallinen).

Enon ja Uimaharjun alueet sijaitsevat Joensuun kantakaupungista noin 35 ja 47 kilometrin päässä koillisessa. Eno ja Uimaharju ovat tyypillisiä maaseutukirkonkylien taajamia, jotka koostuvat eri aikoina rakennetuista asuinalueista ja laajoista metsäisistä puistoalueista. Kaikkien taajamien maisemaa hallitsee Pielisjoki, Uimaharjussa Uimaharjun sellutehdas ja Ukkolassa entiset sahan rakennukset. Taajaman pohjoisosassa on toiminut Enon pahvitehdas. Pahvitehtaan aikaisista rakennuksista on jäljellä useita hyvin säilyneitä kohteita, jotka ovat enimmäkseen asuinkäytössä.

Uimaharju on pääasiassa uudemman asutuksen aluetta ja rakennuskanta liittyy pääasiassa Uimaharjun tehtaan rakentamiseen 1960-luvun puolivälissä ja sen jälkeen rakentuneeseen taajamaan. Kylä sijaitsee Pielisen Rukaveden rannalla, Pielisjoen alkupäässä.

Ukkolan taajama on rakentunut Ukkolan tehdasalueen viereen ja on kooltaan pienialainen teollisuuteen ja sen työläisasutukseen liittyvä kylä. Ukkola on rakennuskannaltaan Uimaharjua vanhempi. Alueella on runsaasti rakennuskantaa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.

Niva-Ohvanan alue sijaitsee Joensuusta noin 27 kilometrin päässä etelässä. Nivan-Ohvanan alue on tyypillinen maaseutumainen kyläalue ja se rajautuu Pyhäselän ja Pieni Onkamon vesistöihin. Tiheimmin asutusta on Nivan alueella ja alueen pääteiden varsilla. Suunnittelualueella on vanhoja emätiloja ja niiden vanhaa rakennuskantaa.