Loviisan seurahuone

1863 valmistuneen (arkkit. Chiewitz) ja 1907 laajennetun (arkkit. Selim A. Lindqvist) seurahuonerakennuksen restaurointihankkeen hankesuunnitelman, rakennusselostuksen ja mittauspiirustusten laatiminen | Sijainti Loviisa | Rakennus on suojeltu asemakaavalla sekä Rakennussuojelulailla (60/85). Kohde on osa Loviisan Esplanadin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) | Laajuus 2020 m2 | Tilaaja Loviisan kaupunki | Suunnitelma valmistunut 2017

Rakennus on entinen seurahuone, jonka eri rakennusvaiheet ovat saaneet hahmonsa arkkitehtien G. Th. P. Chiewitz ja Selim A. Lindqvist piirustuspöydillä 1850-luvulta alkaen.

Laadimme Loviisan kaupungin toimeksiannosta seurahuoneen restaurointihankkeen hankesuunnitelman, jonka tavoitteena oli rakennuksen sisäilmakysymyksen ratkaiseminen siten, että rakennus on terveellinen ja turvallinen käyttäjille sekä säilyttänyt rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvonsa. Lisäksi laadimme rakennusselostuksen sekä lähtötilanteen mittauspiirustukset.