Loviisan raatihuone

1862 valmistuneen (arkkit. Chiewitz) raatihuonerakennuksen pääaulan restauroinnin pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Loviisa | Rakennus on suojeltu asemaakaavalla. Kohde on osa Loviisan Esplanadin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) | Tilaaja Loviisan kaupunki | Toteutus käynnissä, valmistuminen 2022

Loviisan raatihuone on suurikokoinen, tiilirunkoinen rakennus, joka sijaitsee kaupungin ytimessä Esplanadin varrella. Rakennus kuuluu Loviisan Esplanadin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Raatihuone valmistui arkkitehti G.T. Chiewitzin suunnittelemana vuonna 1862 ja noudatti perinteistä kaksikerroksista raatihuonetyyppiä ajanmukaiseen uusrenessanssiarkkitehtuuriin sovitettuna. Rakennus on edelleen alkuperäisessä käytössä. Laadukas rakennus edustaa suomalaisen rakennetun ympäristön teknisesti ja esteettisesti kaikkein kestävintä rakennustapaa.

Toimeksiannossamme laadimme raatihuoneen pääaulan ja portaikon restaurointisuunnitelmat. Työhön sisältyi lähtötilanteen inventoiminen väriselvityksineen. Porrashuoneet ovat rakennuksen julkisimpia edustustiloja, joten niiden arkkitehtoninen vaikutelma on perinteisesti ollut painavan harkinnan ja panostuksen kohteena. Loviisan raatihuoneen porrasaula on tilallisesti, rakenteellisesti ja koristelultaan huolellisesti suunniteltu ja toteutettu.