Loviisan raatihuone

1862 valmistuneen (arkkit. Chiewitz) raatihuonerakennuksen pääaulan restauroinnin pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Loviisa | Rakennus on suojeltu asemaakaavalla. Kohde on osa Loviisan Esplanadin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) | Tilaaja Loviisan kaupunki | Toteutus valmistunut 2022

Uusrenessanssia vuodelta 1862

Loviisan raatihuone on suurikokoinen, tiilirunkoinen rakennus, joka sijaitsee kaupungin ytimessä Esplanadin varrella. Rakennus kuuluu Loviisan Esplanadin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Raatihuone valmistui arkkitehti G.T. Chiewitzin suunnittelemana vuonna 1862 ja noudatti perinteistä kaksikerroksista raatihuonetyyppiä ajanmukaiseen uusrenessanssiarkkitehtuuriin sovitettuna. Rakennus on edelleen alkuperäisessä käytössä. Laadukas rakennus edustaa suomalaisen rakennetun ympäristön teknisesti ja esteettisesti kaikkein kestävintä rakennustapaa. Porrashuoneet ovat rakennuksen julkisimpia edustustiloja, joten niiden arkkitehtoninen vaikutelma on perinteisesti ollut painavan harkinnan ja panostuksen kohteena. Loviisan raatihuoneen porrasaula on tilallisesti, rakenteellisesti ja koristelultaan huolellisesti suunniteltu ja toteutettu.

Porrasaulan restaurointi

Laadimme raatihuoneen pääaulan ja portaikon restaurointisuunnitelmat. Työhön sisältyi lähtötilanteen inventoiminen väriselvityksineen. Restauroinnissa mm. kaikki pinnat kunnostettiin – marmoroidut seinäpinnat puhdistettiin ja retusoitiin, lautalattiat otettiin esiin, kunnostettiin ja maalattiin, väliovet kunnostettiin ja varmistettiin, että sähköasennukset ja muut myöhemmän ajan järjestelmät eivät häiritse kokonaisvaikutelmaa. Kaiteiden käyttöturvallisuutta parannettiin eleettömästi uudella puisella korotuskäsijohteella sekä kaidetolppien väleihin asennetuilla metallipienoilla. Porrasaulaan asennettiin matot, jotka tuettiin askelmiin perinteiseen tapaan messinkisin pyörötangoin.

Valokuvat: © Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy, 2023.