As Oy Kiholinna

1929 valmistuneen taloyhtiön LVIS-peruskorjauksen ja yleisten tilojen muutostöiden arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Helsinki | Laajuus 71 huoneistoa / 8035 m2 | Tilaaja Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy | Rakennuslupa myönnetty 2021, toteutus käynnissä, valmistuminen 2023

Taloyhtiön historiaa – upseerien vuokratalo ja Pohjoisrannan maamerkki

Asunto Oy Kiholinna valmistui Helsingin Pohjoisrantaan, Kruununhakaan vuonna 1929. Se rakennettiin Uudenmaan kasarmin tontille upseerien vuokrataloksi. Seitsemästä yhdeksäänkerroksinen rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan 1920-luvun klassismia. Kiholinnassa on yli 70 asuntoa, ja se oli aikanaan Helsingin toiseksi suurin asuinkerrostalo. Sotilaallisesta historiasta kertovat mm. porrashuoneiden leijonavaakunamaalaukset ja sisäänkäyntitasanteiden graniittiset hakaristit.

LVIS-peruskorjaus sekä yleisten tilojen ja huoneistojen muutostyöt

Kiholinnaan on tehty LVIS-peruskorjaus, jonka lisäksi on kiinnitetty huomiota yhtiön yleisiin tiloihin. Haasteena vanhan taloyhtiön kohdalla on ollut sovittaa yhteen lähes satavuotiaan yhtiön rakennustekniikka ja tämän hetken tarpeet. Saatsi Arkkitehdit on huolehtinut hankkeen arkkitehtisuunnittelusta ja huoneistomuutosten osalta myös pääsuunnittelusta. Lisäksi olemme vastanneet rakennussuojeluun liittyvästä asiantuntijuudesta ja esimerkiksi laatineet porraskäytävien väriselvityksen. Suunnitteluratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota arkkitehtonisten ratkaisujen vaalimiseen ja uusien ratkaisujen sovittamiseen siten, että kohteen rakennustaiteelliset arvot eivät vaarannu.