Palvelut

Korjaus- ja muutossuunnittelu

Vanhojen rakennusten korjaus- ja muutossuunnittelu on osaamisemme ydintä. Suojeltujen arvorakennusten restaurointisuunnittelun lisäksi laadimme arkisempienkin rakennusten korjaus- ja muutossuunnitelmat. Haluamme varmistaa, että korjaamamme, muuttamamme ja laajentamamme rakennukset kestävät tästä eteenpäinkin, vuosisatoja. Tunnemme vastuuta siitä, että niin rakennuksen käyttäjät kuin itse rakennuskin pysyvät terveinä ja hyvinvoivina. Arkkitehtuurin lisäksi tärkeä osa rakennusten restaurointia on rakenteista ja talotekniikasta huolehtiminen. Meillä on paljon osaamista esimerkiksi painovoimaisesta ilmanvaihdosta, perinteisistä rakenteista ja vanhaan miljööseen sopivasta valaistuksesta. Meiltä löytyy poikkeuksellisen vaativien korjaus- ja muutostöiden FISE-pätevyys sekä pää- että arkkitehtisuunnittelussa. Voit tutustua restaurointikohteisiimme täällä.

Uudisrakennusten suunnittelu

Terveellisten ja kestävien uudisrakennusten suunnittelu on erityisosaamistamme. Laadimme niin pienet kuin suuret uudisrakennusten suunnitelmat. Suunnittelutyömme mittakaava ulottuu pienistä paviljongeista asuinrakennuksiin ja teollisuusympäristöistä oppimisrakennuksiin. Olemme parhaimmillamme, kun suunnittelutehtävään sisältyy uuden ja vanhan yhteensovittamista niin arkkitehtonisesti kuin teknisesti. Jotta tulevat sukupolvetkin haluavat säilyttää luomaamme rakennusperintöä, myös arkkitehtuurin on kestettävä aikaa. Olemme esitelleet suunnittelemiamme uudiskohteita täällä.

Maisema- ja vihersuunnittelu sekä kaavoitus

Laadimme niin taloyhtiöiden pihasuunnitelmat kuin laajemmat maisemanhoitosuunnitelmat. Erityisosaamistamme ovat historialliset puutarhat, hulevesiratkaisujen suunnittelu, perinnelajit ja luonnon monimuotoisuutta tukeva, biotooppipohjainen viherrakentaminen. Teemme myös asemakaavoja ja niiden muutoksia sekä kaavoitukseen liittyviä viitesuunnitelmia. Meillä on pitkä kokemus eri laajuisten asemakaavojen laatimisesta ja kaavoitusprosessien vuorovaikutuksen läpiviemisestä. Meiltä löytyy kaavan laatijan FISE-pätevyys.

Selvitykset ja inventoinnit

Laadimme korkealaatuisia rakennetun ympäristön selvityksiä, esimerkiksi Rakennushistoriaselvityksiä, Rakennetun kulttuuriympäristön inventointeja sekä Säilyttämisen hallintasuunnitelmia. Teemme myös Sinun tarpeidesi mukaan räätälöitäviä korjattavuuselvityksiä, arvioita ja lausuntoja.

Rakennushistoriaselvitys (RHS) on ”talon tarina” helppolukuiseksi ja innostavaksi koottuna. RHS laaditaan yleensä suojelurakennuksesta. Se voidaan laatia myös tavanomaisemmasta, uudemmastakin kohteesta, jotta voidaan tunnistaa sen mahdolliset rakennustaiteelliset, kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Olemme kirjoittaneet Rakennushistoriaselvityksestä tässä blogikirjoituksessamme.

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (RKI) tuottaa tietoa rakennetun ympäristön suojelun tarpeisiin. Inventoinnin perusteella arvioidaan kohteen ominaispiirteiden kulttuurihistoriallinen merkitys. Lopputuloksena on jäsennelty ja havainnollinen tutkimusraportti. Lisäksi laaditaan usein kohdekortteja, joihin on koottu ytimekkäästi kohteiden perustiedot. Lue lisää Rakennetun kulttuuriympäristön inventoinneista tästä blogikirjoituksessamme.

Säilyttämisen hallintasuunnitelma (SHS) on raportti, jossa tarkastellaan kohteen säilymisen edellytyksiä ja esitetään säilymisen toteutumiseksi tarvittavat periaatteet sekä toimintatavat. SHS:n toimii kohteen säilyttämisen oppaana sekä hallinnan, käytön ja ylläpidon pitkän tähtäimen ohjeistuksena ja apuvälineenä. Olemme kirjoittaneet Säilyttämisen hallintasuunnitelmasta tässä blogikirjoituksessamme.

Laserkeilaus, mittauspiirustukset ja tietomallintaminen

Vaikka korjaus- ja muutossuunnittelukohteemme ovat usein hyvinkin vanhoja rakennuksia, hyödynnämme työssämme uusinta teknologiaa. Teemme olemassa olevien rakennusten laserkeilausta omalla kalustollamme ja tuotamme pistepilvien pohjalta mittauspiirustuksia ja 3D (BIM)-tietomalleja. Näin syntyy mittatarkka ja havainnollinen suunnittelussa tarvittava lähtötietoaineisto.

Palvelut taloyhtiöille

Tarjoamme taloyhtiöille monipuolisia palveluita, kuten esimerkiksi linjasaneerausten arkkitehtisuunnittelua niihin liittyvine osakasmuutoksineen sekä julkisivujen, parvekkeiden, vesikattojen, pihojen ja huoneistojen korjaus- ja muutossuunnittelua, myös yksittäisiin huoneistoihin. Laadimme yhtiön tasavuosia juhlistavat historiikit sekä muut selvitykset ja inventoinnit. Meillä on vankka rutiini, ammattitaito ja resurssit toimittaa Sinulle tarvitsemasi palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja sovittavassa aikataulussa. Voit tutustua taloyhtiökohteisiimme täällä.