Arvot

Vaalimme vanhaa ja luomme uutta juurevaa, kestävää ja merkityksellistä ympäristöä. Työskentelemme sekä vaativan korjausrakentamisen että terveellisen uudisrakentamisen parissa. Suunnitellessamme uutta huolehdimme rakennetun kulttuuriperinnön säilymisestä tuleville sukupolville. Intohimonamme on rakennustapa, joka toimii myötäsukaan luonnonlakien kanssa. Tämä yhdistää historiallista rakennuskantaa ja uutta laadukasta arkkitehtuuria.

Tarkastelemme rakennettua kulttuuriperintöä niin maisemasta kuin yksittäisestä rakennusosasta käsin. Kierrättäminen, perinteiset rakenteet ja pintakäsittelyt sekä ajallinen kerrostuneisuus ovat meille keskeisiä asioita – aito materiaali vanhenee kauniisti ja kestää aikaa. Restaurointi, eli rakennuksen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot huomioiva korjausrakentaminen, on erityisosaamistamme. Olemme parhaimmillamme, kun suunnittelutehtävään sisältyy uuden ja vanhan yhteensovittamista niin arkkitehtonisesti kuin teknisesti.

Kaikki uudisrakentaminen on täydennysrakentamista. Jokaisen uuden rakennuksen tulisi parantaa ympäristöä. Rakentamiseen käytettyjen luonnonvarojen ja energian tulee palvella mahdollisimman kauan. Korjattavuus ja muuntojoustavuus auttavat vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Näin rakentamiseen sijoitettu pääoma säilyttää arvonsa. Taloudellisesti tuottavaa rakennusta halutaan pitää yllä.

Ympäristön hoidossa lähdemme liikkeelle paikasta ja sen tarjoaman biotoopin mahdollisuuksista. Haluamme että toteutetut suunnitelmat ovat helppohoitoisia ja kestäviä. Ympäristö ja rakennukset muodostavat kokonaisuuden, joka ei ole ristiriitainen vaan oivaltava ja leikkisä. Niiden välinen vuoropuhelu tukee luonnon ja ihmisen hyvinvointia.

Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi pidämme tärkeänä luottamuksellista, avointa ja keskustelevaa yhteistyötä tilaajan ja arkkitehdin välillä koko hankkeen ajan. Toimintamme periaatteena on vastuullisuus ja korkea laatu. Teemme kaiken kokoisia suunnitelmia ja selvityksiä sisustussuunnittelusta maisemanhoidon ratkaisuihin. Suunnittelutyömme kulmakivinä ovat kauneus, kestävyys, käyttökelpoisuus, taloudellisuus ja terveellisyys sekä ekologisuus.