As Oy Laivastokontu

1909 valmistuneen taloyhtiön LVIS-peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelu sekä laserkeilaus ja mittauspiirustusten laatiminen | Sijainti Helsinki | Kohde kuuluu asemakaavalla suojeltuun ja kansallisesti arvokkaaseen Katajanokan jugend-korttelien alueeseen | Laajuus 3864 brm2 | Tilaaja As Oy Laivastokontu (mittauspiirustukset) ja Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy (LVIS-peruskorjaus) | Lähtötilannekuvat valmistuneet 2020, LVIS-peruskorjauksen rakennuslupa myönnetty 2022, toteutus käynnissä, valmistuminen 2023

Linjasaneeraus arvokohteessa

As Oy Laivastokontu valmistui Helsingin Katajanokalle 1909. Huolehdimme kohteen LVIS-peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelusta.

Laserkeilaamalla tarkat lähtötilannepiirustukset

Laadimme taloyhtiön toimeksiannosta rakennuksesta tarkat lähtötilanteen mittauspiirustukset LVIS-peruskorjauksen suunnittelua varten. Teimme kohteeseen laserkeilauksen omalla kalustollamme, ja piirsimme pohjapiirrokset dwg-muotoon pistepilven perusteella. Mitoitimme pohjakuvat yhteiseen lähtökohtapisteeseen, jotta saimme ne oikein päällekkäin. Esitimme lattiakorot piirustuksissa. Merkitsimme kuviin teknisissä tiloissa olevat laitteet ja putket.

Tarkat lähtötiedot ovat välttämättömät suunnittelussa

Teemme toimistossamme LVIS-peruskorjaushankkeiden arkkitehtisuunnittelua, joten tiedämme, miten korvaamattomat hyvin laaditut ja tarkat lähtötilannekuvat ovat. Laserkeilaus on välttämätön, jotta päästään vaadittuun tarkkuuteen.  Pystymme laatimaan myös BIM-tietomallin pistepilvestä, mutta linjasaneeraushankkeessa se ei välttämättä tuo lisäarvoa suunnitteluun, suhteessa käytettyyn työpanokseen. Linjasaneerausten suunnittelussa käytetään 2D-dwg-piirustuksia, mutta myös pistepilvitiedostosta on apua suunnittelussa. Laatimamme aineisto pitää sisällään keilatun ja rekisteröidyn pistepilviaineiston .rcp-formaatissa sekä lisäksi laserkeilaimen ottamat valokuvat 360-asteen panoraamakuvina. Ohjelmistot ja työskentelytavat kehittyvät jatkuvasti, ja toimistomme kulkee kehityksen eturintamassa, korkean laadun varmistamiseksi.