As Oy Pakilantie 8

1962 valmistuneen taloyhtiön hissi- ja porrashuonelaajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu, LVIS-peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelu sekä pihasuunnittelu | Sijainti Oulunkylä, Helsinki | Laajuus 100 huoneistoa / 6539 kem2 / 8328 brm2 | Tilaaja Maaskola Oy | LVIS-peruskorjauksen ja laajennuksen rakennusluvat myönnetty 2021, toteutus käynnissä, valmistuminen 2022

1960-luvun linjakasta arkkitehtuuria

Helsingin Oulunkylässä sijaitseva taloyhtiö edustaa oman aikansa ilmeeltään rauhallista ja laadukasta arkkitehtuuria. Pitkää rakennusmassaa on rytmitetty porrastamalla sitä. Päädyt ovat tiiltä.

Korjaus- ja muutoshanke

Rakennukseen toteutetaan suunnitelmiemme mukaisesti hissi- ja porrashuonelaajennukset. Tavoitteena on parantaa saavutettavuutta. Arkkitehtoninen pyrkimyksemme on ollut sovittaa laajennukset hienovaraisesti osaksi aikatautensa linjakasta arkkitehtuuria. Lisäksi yhtiössä toteutetaan LVIS-peruskorjaus ns. perinteisenä putkiremonttina, jolloin viemärit ja vesijohdot uusitaan osittain nykyisiin nousuihin ja osittain uusiin nousuihin. LVIS-peruskorjauksessa tavoitellaan korjatuille rakenteille vähintään 50 vuoden elinkaarta. Insinööritoimisto Leo Maaskola  Oy huolehtii hankkeen pääsuunnittelusta, ja Saatsi Arkkitehdit vastaa Maaskolan alihankkijana hankkeen arkkitehti- sekä pihasuunnittelusta ja laajennuksen osalta myös pääsuunnittelusta.