As Oy Pakilantie 8

1962 valmistuneen taloyhtiön hissi- ja porrashuonelaajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu, LVIS-peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelu sekä pihasuunnittelu | Sijainti Oulunkylä, Helsinki | Laajuus 100 huoneistoa / 6539 kem2 / 8328 brm2 | Tilaaja Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy | Toteutus valmistunut 2023

1960-luvun linjakasta arkkitehtuuria

Helsingin Oulunkylässä sijaitseva taloyhtiö edustaa oman aikansa ilmeeltään rauhallista ja laadukasta arkkitehtuuria. Pitkää rakennusmassaa on rytmitetty porrastamalla sitä. Päädyt ovat tiiltä.

Korjaus- ja muutoshanke

Rakennukseen on toteutetettu suunnitelmiemme mukaisesti hissi- ja porrashuonelaajennukset. Tavoitteena on ollut parantaa saavutettavuutta. Arkkitehtoninen pyrkimyksemme on ollut sovittaa laajennukset hienovaraisesti osaksi aikatautensa linjakasta arkkitehtuuria. Lisäksi yhtiössä on toteutettu LVIS-peruskorjaus ns. perinteisenä putkiremonttina, jolloin viemärit ja vesijohdot on uusittu osittain vanhoihin ja osittain uusiin nousuihin. LVIS-peruskorjauksessa on tavoiteltu korjatuille rakenteille vähintään 50 vuoden elinkaarta. Olemme vastanneet hankkeen arkkitehti- sekä pihasuunnittelusta ja laajennuksen osalta myös pääsuunnittelusta.