Askolan kirkko

1799 rakennetun hirsirakenteisen ristikirkon korjaus- ja muutoshankkeen (mm. ikkunat, sisätilamuutokset, talotekniikka) sekä uuden talousrakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Askola | Laajuus 950 m2 | Rakennus on suojeltu kirkkolailla | Tilaaja Askolan seurakunta | Toteutus valmistunut 2023

Askolan kirkon historiaa

Askolan kirkko on valmistunut 1799. Sen on rakentanut aikanaan tunnettu kirkonrakentaja Matti Åkergren. Kirkossa on n. 700 istumapaikkaa. Vuonna 1832 alunperin hirsipintainen kirkkoverhoiltiin laudoituksella, joka maalattiin punaiseksi. Vuosisadan lopulla kirkon sisätilat maalattiin ja paneloitiin. Ulkoseinien punainen sävy muuttui valkoiseksi. Vuonna 1898 kirkkoon hankittiin ensimmäiset lämmityslaitteet. Vuonna 1939, seurakunnan 300-vuotisjuhlan edellä, kirkossa suoritettiin huomattavia restaurointitöitä. Tuolloin mm. saarnatuoli ja alttarirakennelma palautettiin vanhaan asuunsa.

Korjaus- ja muutoshanke

Talvella 2023 valmistuneessa hankkeessa on tehty toiminnallisuutta parantavia muutoksia kirkkotilaan sekä päivitetty kirkon talotekniikkaa. Muutoksia ovat olleet mm. kirkon valaistuksen uudistaminen, alttaritilan pintojen ja tasojen kohtentaminen, kirkon käytön monimuotoisuutta tukevien tilojen luominen sekä kirkkosalin yleisilmeen eheyttäminen varmistamalla, että arkiset talotekniset varusteet on integroitu mahdollisimman huomaamattomiksi. Kirkon ikkunat on kunnostettu ja sakastin tilat uudistettu. Pihapiiriin on rakennettu uusi talousrakennus, johon sijoittuvat mm. esteetön wc sekä tekniset tilat. Kirkon ulkoportaiden esteettömyyttä ja toiminnallisuutta on parannettu uusien ja kunnostaen osa portaista siten, että ne eivät aiheuttaisi hirsiseinille ylimääräistä kosteusrasitusta.