Kivinavetan pelastaminen – Osa 2

Rakennusten säilymisen tärkein edellytys on käyttö. Jos alkuperäinen käyttötarkoitus ei enää ole mahdollinen, jotain muuta on keksittävä, jotta rakennus voisi pitkällä aikavälillä säilyä. Jotta omistajalla olisi intressi sijoittaa varoja rakennuksen korjaukseen ja ylläpitoon, olisi hyvä, jos käyttö olisi taloudellisesti tuottava, tai muuten vastaisi omistajan uusia tarpeita.

Miten tiilinavetta voidaan muuttaa asuin- tai muuhun käyttöön?

Jos navetan seinät ovat massiivista tiilimuurausta, rakennus saattaa olla näiltä osin helpostikin muutettavissa esimerkiksi asuinkäyttöön. Seinärakenne ei silloin juuri poikkea esimerkiksi Helsingin keskustan vanhojen kerrostalojen rakenteista. Luonnollisesti muitakin huomioitavia asioita on, kuten riittävän valon saaminen asuinhuoneisiin. Ilmaraollisella tiilimuurauksella rakennetun navetan muuttaminen ympärivuotiseen asuinkäyttöön on haastava tehtävä. Jokainen tapaus on yksilöllinen, ja edellyttää huolellista suunnittelua. Muutos edellyttää rakennuslupaa ja nykyisten rakentamismääräysten noudattamista. U-arvovaatimusten täyttäminen edellyttää käytännössä kokonaan uuden lämpimän seinän rakentamista vanhan seinän sisäpuolelle. Tällöin vanha seinä jää ulkoverhoukseksi. Sekin on hyvä ratkaisu rakennuksen, miljöön ja ulkoarkkitehtuurin säilymisen kannalta. Luontevinta on toteuttaa uusi seinärakenne kiviaineisena. Esimerkiksi kevytsora- tai kennotiiliharkot voivat tulla kyseeseen. Navetat ovat usein suuria, mikä mahdollistaa paksun seinärakenteen sisätilojen koon kärsimättä. Emme suosittele rakennetta, jossa kiviaineiseen seinään yhdistettäisiin pehmeitä lisäeristeitä kuten eristevillaa. Eri materiaalien yhdistäminen muuttaa rakenteen monikerrosrakenteeksi, jossa rakentamisvirheiden riskit ovat yksiaineisia harkkoratkaisuja suurempia.  Jos kiviaineisen paksumman rakenteen toteuttamiseen ei ole tilaa, on uretaanilevyillä eristäminen teknisesti mahdollinen ratkaisu. Muoviset vaahdot eivät kuitenkaan tunnu rakennusperinnön ystävälle luontevalta ratkaisulta. Tulipalon sattuessa uretaanieristeet ovat myös hyvin myrkyllisiä. Navettojen uusiokäyttö esimerkiksi kesäasuntoina tai verstas- ja harrastustiloina voi monesti olla luontevampaa kuin asuinkäyttöön muuttaminen. Tällöin ei tarvitse noudattaa nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia.

Miten estää maakosteuden nouseminen?

Seinärakenteiden lämpimyys ja liikkumattomuus ovat vain yksi ratkaistava asia vanhan navettarakennuksen korjauksessa. Rakennuspaikan pitää olla kuiva, ja maasta ei saa nousta kapillaarista kosteutta. Kosteuden nouseminen muurattuihin seiniin voidaan estää kapillaarikatkon injektoinnilla. Siinä muuraukseen porataan reikiä, joiden kautta rakenteeseen imeytetään kapillaarikatkon muodostavaa injektointiainetta. Tämä saattaa olla teknisesti hyvä ratkaisu, mutta jälleen joudutaan tekemisiin nykykemian tuotteiden kanssa. Panu Kaila kertoo Talotohtorissa, kuinka Venetsiassa asiaa on ratkaistu myös ujuttamalla lyijylevy muurauksen alaosaan.

Alapohjarakenne vanhoissa navetoissa on tyypillisesti hiekan päälle valettu betonilaatta. Jos maaperä on kosteaa, on lattia usein purettava ja tehtävä kokonaan uudelleen, jotta kosteuden nousu betoniin voidaan estää. Uusi lattia voidaan tehdä luontevasti edelleen betonista, jolloin siihen kannattaa asentaa lattialämmitys. Betonilaatan alle tarvitaan kunnollinen kapillaarikatko sekä lämmöneriste. Maanvastaisissa rakenteissa uretaani voidaan korvata vaahtolasimurskeella tai kevytsoralla. Betonilattian yläpuolinen lisälämmöneristäminen on teknisesti kelvoton ratkaisu, erityisesti puukoolauksin ja pehmein villoin toteutettuna. Jos betonilaattaan ei nouse kosteutta ja lämmöneristystä ei ole pakko parantaa, se voidaan säilyttää.

Emilia ja Pekka Saatsi