Immolan kartano

Immolan ratsutilan rakennusten restaurointihankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu sekä historiallisen puutarhan kunnostamisen maisema-arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Karjalohja (Lohja) | Tilakokonaisuus rakennuksineen on suojeltu alueella voimassa olevassa Särkijärven osayleiskaavassa. Alue on osa laajaa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ”Karjalohjan kirkonkylän – Lohjantaipaleen kulttuurimaisema” (Uudenmaan liitto 2012) | Tilaaja yksityinen | Suunnittelu ja toteutus 2019-

Immolan kartanon historiaa

Immola sijaitsee Karjalohjalla Särkijärven kylässä. Tilaan kuuluu lukuisia rakennuksia, jotka muodostavat hyvin säilyneen kokonaisuuden. Uusia rakennuksia ei ole juuri toteutettu 1930-luvun jälkeen. Tilan päärakennus seisoo pienen mäen kumpareella, muutaman kymmenen metrin päässä Puujärven rannasta. Tila on vanha rusthollitila (ratsutila), jonka omistajat ovat selvillä jo keskiajalta. Kokonaisuus on karjalohjalaisittain merkittävä, sillä kunnassa ei ole ollut yhtään varsinaista kartanoa. Immolan tilaa on paikallisesti kutsuttukin Immolan kartanoksi.

Tilan mansardikattoinen päärakennus on rakennettu 1800-luvun alkupuolella. Julkisivu, jossa on kookas kuisti pieniruutuisine ikkunoineen, on kylätieltä poispäin olevalla seinällä. Rakennusta on ensimmäistä kertaa laajennettu vuonna 1905 ja sen jälkeen kunnostettu vuonna 1932. Päärakennuksen sokkelikivet on louhittu läheiseltä kalliolta ja hakattu sitten tilan rannassa muotoonsa.

Kookas, luonnonkivestä rakennettu navetta on peräisin vuodelta 1848. Se on historiansa saatossa kokenut tulipalon, ja puiset kattorakenteet on palon jälkeen rakennettu nykyiseen muotoonsa.

Vanha, hirsirakenteinen paja seisoo kivijalallaan päärakennuksesta kauempana. Rakennuksen toisessa päässä on paja, ja toisessa päässä entinen karjakon asunto. Paja on säilynyt käyttökunnossa ahjoineen ja alasimineen.

(Historiatiedot: Suomen kartanot ja suurtilat)

Restaurointisuunnittelu

Huolehdimme Immolan rakennusten dokumentoinnista sekä restaurointihankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Ensimmäisinä suunnittelukohteina ovat olleet päärakennus, kivinavetta, pajarakennus sekä kuivaaja. Päärakennuksen restaurointi on pääosin valmistunut 2023. Pajarakennuksen työmaa on kesällä 2023 täydessä vauhdissa.