Korppoon kirkko

Korppoon keskiaikaisen kivikirkon sisäänkäynnin esteettömyyskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Korppoo, Parainen | Rakennus on suojeltu kirkkolailla. Korppoon kirkon ympäristö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) | Tilaaja Paraisten seurakuntayhtymä | Toteutus valmistunut 2015

Korppoon kirkon historiaa

Korppoon harmaakivikirkko on rakennettu useassa eri vaiheessa keskiajan kuluessa. Massiivisen länsitornin nykyinen pääte on tehty vuoden 1709 tulipalon jälkeen. Kirkko on restauroitu 1952-53 arkkitehti Nils Erik Wickbergin suunnitelman mukaan.

Sisäänkäynnin suunnitelma

Museovirasto toteaa lausunnossaan: suunnitelma käsittää kirkon länsipäädyssä sijaitsevan pääsisäänkäynnin kiviportaiden pohjoissivulle sijoitettava luiskan, ylimmän portaan leventämisen, ja joitakin uusia askelmia. Luiska esitetään toteutettavaksi hiekkapintaisena kivireunuksin ja uudet askelmat luonnonkiviharkoista, joiden värisävy on mahdollisimman lähellä nykyisiä askelmia, jotka myös säilytetään. Muutokset on suunniteltu hyvin kirkon julkisivuun suhteutettuna ja portaiden nykyistä rakennetta ja materiaalia noudattaen. Museovirasto puoltaa suunnitelman hyväksymistä.