Korppoon kirkko

Korppoon keskiaikaisen kivikirkon saavutettavuuskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Korppoo, Parainen | Rakennus on suojeltu kirkkolailla. Korppoon kirkon ympäristö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) | Tilaaja Paraisten seurakuntayhtymä | Toteutus valmistunut 2015

Korppoon kirkon historiaa

Korppoon harmaakivikirkko on rakennettu useassa eri vaiheessa keskiajan kuluessa. Massiivisen länsitornin nykyinen pääte on tehty vuoden 1709 tulipalon jälkeen. Kirkko on restauroitu 1952-53 arkkitehti Nils Erik Wickbergin suunnitelman mukaan.

Saavutettavuuden parantaminen

Suunnittelimme kirkon länsipäädyssä sijaitsevan pääsisäänkäynnin yhteyteen luiskan, joka toteutettiin hiekkapintaisena kivireunuksin. Uudet askelmat tehtiin luonnonkiviharkoista, joiden värisävy on mahdollisimman lähellä vanhoja kiviaskelmia. Vanhat kivet purettiin väliaikaisesti ja asetettiin takaisin paikoilleen suunnitelmamme mukaisesti. Kaide tehtiin tervapoltetusta terästangosta. Kaiteiden L-muodosta johtuva jäykkyys mahdollisti siron tangon käyttämisen. Sisäänkäynnin yhteydessä tehtiin myös muita muutoksia, joiden avulla saavutettavuutta saatiin parannettua.