KSYK A-, B- JA C-LAAJENNUSVAIHEET

Uusien A-, B- ja C-laajennusosien pää- ja arkkitehtisuunnittelu vuodesta 1955 rakentuneen, osin suojellun koulurakennuksen yhteyteen | Sijainti Helsinki | Laajuus 4 096 m2 | Tilaaja Kulosaaren yhteiskoulun Oy | Rakennuslupa myönnetty 2021, toteutus käynnissä, valmistuminen syksyllä 2022

Uusien laajennusvaiheiden taustaa

Kulosaaren yhteiskoulussa toimivat suomen- ja englanninkielisen perusopetuksen luokkatasot 7-9 sekä lukio. Laadimme vuonna 2019 olemassa olevan koulurakennuksen tontille kaavamuutosta varten viitesuunniteman, jossa rakennusalaa ja tonttia kasvattamalla on mahdollistettu kahden uuden laajennusosan rakentaminen. Kaavamuutos sai lainvoiman tammikuussa 2020. Tontin kaakkoissivulle, vuonna 2000 tehdyn laajennuksen yhteyteen sijoittuvat uudet luokat, auditorio sekä henkilökunnan tilat (A-ja C-osa). Uusi liikunta-ja näyttämösali aputiloineen (B-osa) rakennetaan vuonna 2015 valmistuneen kirjaston yhteyteen Itäväylää sivuavalle osalle tonttia.

Uusi arkkitehtuuri osana suojeltua kokonaisuutta

ABC-rakennusten arkkitehtuuri on istutettu aiemmin rakennettuun kokonaisuuteen, jonka vanhimmat osat ovat 1950-luvulta. Vanhimmat rakennuksen osat on suojeltu asemakaavalla. Asemakaavan mukaan vanhin osa on “rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Mahdollisten muutosten ja laajennusten suunnittelun on perustuttava alkuperäisiin materiaaliratkaisuihin ja massoitteluperiaatteisiin.” Pääasialliseksi julkisivumateriaaliksi onkin valittu puhtaaksi muurattu punatiili.