KULOSAAREN YHTEISKOULU Pikkusali

Uuden laajennusvaiheen (liikuntasali aputiloineen) pää- ja arkkitehtisuunnittelu vuodesta 1955 rakentuneen, osin suojellun koulurakennuksen yhteyteen | Sijainti Helsinki | Laajuus 340 m2 | Tilaaja Kulosaaren yhteiskoulun Oy | Toteutus valmistunut 2011

Kulosaaren yhteiskoulun ensimmäisen rakennusvaiheen suunnitteli arkkitehti Jorma Järvi 1950-luvulla. Osmo Lappo laajensi koulua 1960-luvulla, ja seuraava laajennus tehtiin 2000-luvun vaihteessa. Neljäs ajallinen kerrostuma on suunnittelemamme liikuntasali aputiloineen, joka rakennettiin vanhan tasakaton päälle. Julkisivussa käytimme ruukintiiltä ja siniharmaata terästä. Laajennus, jolle on annettu nimi ”pikkusali”, sopeutuu varhaisempiin kerrostumiin ja luo samalla 2010-luvun tulkinnan samasta teemasta.