KULOSAAREN YHTEISKOULU School of Rock

Uuden laajennusvaiheen (erillinen lisärakennnus) pää- ja arkkitehtisuunnittelu vuodesta 1955 rakentuneen, osin suojellun koulurakennuksen yhteyteen | Sijainti Helsinki | Laajuus 200 m2 | Tilaaja Kulosaaren yhteiskoulun Oy | Toteutus valmistunut 2017

Kulosaaren yhteiskoulun ensimmäisen rakennusvaiheen suunnitteli arkkitehti Jorma Järvi 1950-luvulla. School of Rock on Kulosaaren yhteiskoulun viides laajennusvaihe. Laajennus toteutettiin erillisenä uudisrakennuksena. School of Rock sijoittuu koulurakennuksen vanhimman osan pääsisäänkäynnin läheisyyteen, puistoalueen reunaan. Rakennuksen maltillinen ulkohahmo on sovitettu vanhaan arkkitehtuuriin keskustellen Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Räystäslinja jää vanhaa räystästä matalammalle. Julkisivut on muurattu punaisesta ruukintiilestä. Katseenvangitsija on lasinurkkaan sijoittuva, paikalla valettu, musta väribetoninen kierreporras pinnakaiteineen.