Kuusamon Yhdyskulma

1950-luvun pankkirakennuksen restauroinnin sekä kahvila- ja asuinkäyttöön muuttamisen pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu | Sijainti Kuusamo | Kohde on suojeltu asemakaavalla | Laajuus 780 m2 | Tilaaja Kuusamon kaupunki | Rakennuslupa myönnetty 2022, toteutus käynnissä, valmistuminen 2023

1950-luvun pankkitalo

Yhdyskulman talo valmistui Kuusamon keskustaan 1950-luvulla Pohjoismaiden Yhdyspankin taloksi. Se on suojeltu asemakaavalla. Rakennuksen arkkitehtoninen hahmo aumattuine tiilikattoineen ja koristeellisine piippuineen on ryhdikäs ja tunnistettava. Edessä on uusi vaihe rakennuksen historiassa, kun monia muutosvaiheita kokenut rakennus restauroidaan alkuperäiseen loistoonsa Kuusamon keskustan kruununjalokiveksi.

Restaurointihankkeen sisältö ja aikataulu

Työmaavaiheessa olevassa korjaus- ja muutoshankkeessamme kunnostetaan rakennuksen katutason tilat korkeatasoiseksi kahvila-konditoriaksi asiakastiloineen ja yläkerta asunnoiksi. Kellariin tulee aputiloja. Rakennuksen suojeluarvojen vaalimiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Luoteissivulle palautetaan vanha sisäänkäynti, joka muutetaan esteettömäksi uuden luiskan avulla. Koillissivulle palautetaan kaksi vanhaa ikkunaa. Suunnitteluratkaisuissa on panostettu terveellisiin ja kestäviin korjaustapoihin ja materiaalivalintoihin. Aloitimme suunnittelun inventoimalla kohteen paikan päällä syksyllä 2021, jonka jälkeen laadimme laserkeilaamalla tuotetun pistepilven pohjalta lähtötilanteen tietomallin. Suunnitelmat valmistuivat tammikuussa 2022, ja rakennustöiden on määrä valmistua keväällä 2023.