Kuusamon Yhdyskulma

1950-luvun pankkirakennuksen restauroinnin sekä kahvila- ja asuinkäyttöön muuttamisen pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu | Sijainti Kuusamo | Kohde on suojeltu asemakaavalla | Laajuus n. 500 m2 | Tilaaja Kuusamon kaupunki | Suunnittelu käynnissä

1950-luvun pankkitalo

Yhdyskulman talo valmistui Kuusamon keskustaan 1950-luvulla Pohjoismaiden Yhdyspankin taloksi. Se on suojeltu asemakaavalla. Rakennuksen arkkitehtoninen hahmo aumattuine tiilikattoineen ja koristeellisine piippuineen on ryhdikäs ja tunnistettava. Edessä on uusi vaihe rakennuksen historiassa, kun monia muutosvaiheita kokenut rakennus restauroidaan alkuperäiseen loistoonsa Kuusamon keskustan kruununjalokiveksi.

Restaurointihankkeen sisältö ja aikataulu

Työmaavaiheessa olevassa korjaus- ja muutoshankkeessamme kunnostetaan rakennuksen katutason tilat korkeatasoiseksi kahvila-konditoriaksi asiakastiloineen ja yläkerta asunnoiksi. Kellariin tulee aputiloja. Rakennuksen suojeluarvojen vaalimiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Luoteissivulle palautetaan vanha sisäänkäynti, joka muutetaan esteettömäksi uuden luiskan avulla. Koillissivulle palautetaan kaksi vanhaa ikkunaa.Suunnitteluratkaisuissa on panostettu terveellisiin ja kestäviin korjaustapoihin ja materiaalivalintoihin. Suunnittelu on aloitettu inventoimalla kohde paikan päällä syksyllä 2021, ja olemme laatineet laserkeilaamalla tuotetun pistepilven pohjalta lähtötilanteen tietomallin. Suunnitteluvaihe valmstui tammikuulle 2022, ja rakennustöiden on määrä valmistua syksyllä 2022.