Leppäkorven puukoulu

1904 valmistuneen hirsirakenteisen koulurakennuksen korjaus- ja muutoshankkeen pää- ja arkkitehti-, LVISA-, RAK- ja palotekninen suunnittelu sekä kohteen laserkeilaus, lähtötilanteen inventointimallin sekä väriselvitysten laatiminen | Sijainti Vantaa | Kohde on arvotettu Vantaan kouluinventoinnissa 2016-2017 luokkaan R2, rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä | Laajuus 535 m2 | Tilaaja Vantaan kaupunki | Rakennuslupa myönnetty 2023, toteutus käynnissä

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä puukoulu

Leppäkorven puukoulu on valmistunut 1904, ja se on osa Leppäkorven tulevaa yhtenäiskoulua. Kohde on arvotettu Vantaan kouluinventoinnissa 2016-2017 luokkaan R2, rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Leppäkorven puukoulu on vanhimpia yhä alkuperäiskäytössä toimivia koulurakennuksia Vantaalla.

Korjaushankkeen sisältö ja tavoitteet

Puukoulurakennus peruskorjataan, mm. paloturvallisuus saatetaan ajan tasalle, märkätilojen vesieristeet uusitaan, rakennetaan inva-luiska ja inva-wc, alustatila ja vaurioitunut kellarin katto kunnostetaan, väli- ja yläpohjien osittain vanhat orgaaniset täytteet korvataan uudella hengittävällä lämmöneristeellä, julkisivut ja ikkunat kunnostetaan, rakennuksen lämpötaloutta parannetaan ja vanhentuneet sähköjärjestelmät uusitaan. Tavoitteena on kunnostaa puukoulusta arkkitehtonisesti laadukas, taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, eri toimintoja sekä lähialueen asukkaiden tarpeita monipuolisesti palveleva, muuntojoustava ja uudet oppimismetodit mahdollistava rakennus, joka suunnitellaan kestävän kehityksen arvoja painottaen. Korjaustyöt tehdään yhteistyössä sivistysviraston ja kaupunginmuseon kanssa.

Saatsi Arkkitehdit vastaa korjaushankkeen kokonaisvastuusuunnittelusta, joka kattaa pää- ja arkkitehti-, LVISA-, RAK- ja paloteknisen suunnittelun. Lisäksi olemme tehneet kohteen laserkeilauksen sekä lähtötilanteen inventointimallin ja laatineet väriselvitykset niin sisätiloista kuin julkisivuista suunnittelutyön pohjaksi.