Pehtorin talo, Håkansböle Gård

1840-luvulla valmistuneen hirsirakenteisen asuinrakennuksen restaurointihankkeen ja kahvilaksi muuttamisen pää- ja arkkitehti- sekä keittiö-, viher- ja liikennesuunnittelu | Sijainti Vantaa | Rakennus on suojeltu asemakaavalla | Laajuus 234 m2 | Tilaaja Vantaan kaupunki | Toteutus valmistunut 2018

Håkansbölen pehtorin talon tunnusomainen keltainen hahmo rajaa kartanonmäellä talouspihaa länteen päin. Rakennukselle antavat ilmettä pieniruutuiset ikkunat ja nelilappeinen aumakatto. Värinsä mukaan taloa on kutsuttu myös nimellä Gula huset, mikä erottaa sen hierarkkisesti talousrakennuksista kuten viereisestä punamullatusta pikkutallista. Pehtorin talo on oleellinen osa kartanokokonaisuutta sekä historiallisesti, toiminnallisesti että miljöön kannalta. Se kuuluu vanhimpiin alueella säilyneisiin rakennuksiin edustaen arkkitehtuuriltaan 1800-luvun alkupuoliskolle ominaista klassista selkeyttä ja samalla 1840-luvun empireasuista, hyvin aktiivista rakennusvaihetta kartanolla.

Holvattu kellari on mahdollisesti muuta rakennusta vanhempi ja peräisin jo 1700-luvulta. Luonnonkivistä loivasti kaareutuvaan muotoon holvattuun kellariin käydään länsipuolella sijaitsevasta kylmästä eteistilasta. Holvia ja yläpuolisia uuneja tukevat kivestä muuratut pilarit. Kellarin on todettu olevan lepakoiden talvehtimispaikka, joka on suojeltu asemakaavassa.

Kartanon mäelle on valmistunut kulttuuriympäristöä suojeleva asemakaava vuonna 2012. Rakennus korjattiin laatimiemme suunnitelmien mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin sovellettavia restauroivia periaatteita noudattaen. 1900-luvun jälkipuoliskon muutosvaiheissa tehdyt materiaalivalinnat vaihdettiin alkuperäisen kaltaisiksi tai rakennusajankohdalle paremmin tyypillisiksi. Restauroitu pehtorin talo toimii viihtyisänä kahvilana.