Piispanlähteen nuortentalon laajennus Kaarina

1980-luvulta rakentuneen yläkoulu- ja nuorisotilarakennuksen uuden laajennusvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Kaarina | Laajuus 4 120 m2 | Tilaaja Kaarinan kaupunki | Suunnittelu käynnissä, toteutus 2022-2024

Piispanlähteen yhtenäiskoulu

Piispanlähteen yhtenäiskoulu muodostuu kahdesta toisistaan noin kilometrin etäisyydellä olevasta koulurakennuksesta, jotka toiminnallisesti ja hallinnollisesti muodostavat yhden kouluyksikön. Yläkoulun osasta puhuttaessa käytetään termiä nuortentalo ja alakoulun osalta lastentalo.

Nuortentalon laajennus

Suunnittelupöydällämme olevan laajennushankkeen myötä 1980-luvulla toteutettu punatiilinen koulurakennus täydentyy uudella osalla. Laajennus käsittää mm. liikuntasalin, vaativan erityisen tuen tilat sekä uuden opetussuunnitelman mukaisia taito- ja taideaineiden tiloja. Hankkeessa keskeistä ovat tilojen joustava käyttö ja uudenaikainen pedagoginen lähestymistapa uudenlaisten pedagogioiden järjestelyissä.

Tulevaisuuden koulu luodaan ilmiöpohjaiselle pedagogiikalle. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaille annettava opetus toteutetaan pedagogisesti siten, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada juuri sellaista opetusta kuin mikä on hänelle parasta. Ilmiöpohjaisen opetuksen lähtökohtana on myös fyysinen oppimisympäristö, jonka tulee tukea tätä pedagogiikkaa.