Puu-Vallila

Puu-Vallilassa sijaitsevien taloyhtiöiden ja huoneistojen korjaus- ja muutostöiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu, useita kohteita | Sijainti Helsinki | Rakennukset on suojeltu asemakaavalla | Rakennukset kuuluvat Vallilan asuinalueiden valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) | Tilaajina mm. As Oy Tyyni, As Oy Vanajantie 17-19 sekä yksityishenkilöt | Suunniteltuja ja toteutettuja kohteita 2010-

Puu-Vallilan historiaa

Puu-Vallila on 1900-luvun alkukymmeninä työväestölle rakennettu asuinalue, joka erinomaisesti säilyneenä kuvastaa aikakauden pyrkimyksiä kohentaa kasvavan ja teollistuvan pääkaupungin työväestön asuinoloja kaupunkisuunnittelun ja asuntotuotannon ohjauksen keinoin. Vallila on arvostettu pienimittakaavainen ja yhtenäinen kokonaisuus. Alueelle rakennettiin kaksikerroksisia puutaloja, joiden asunnot tyypillisesti koostuivat tilavasta huoneesta sekä keittiöstä. (Lähde: www.rky.fi)

Puu-Vallilan pelastuminen ja uusi suosio

Puu-Vallilan rakennukset ja miljöö suojeltiin asukasliikkeen aloitteesta 1970-luvulla, jolloin alueelle oli jo vahvistettu uusi, vanhat rakennukset korvaava kaava. Talot peruskorjattiin 1980-luvun alussa. Nyt 2020-luvulla on havaittu, että 1980-luvun korjaustavat eivät kaikilta osin olleet rakennusfysikaalisesti ja arkkitehtonisesti onnistuneita, ja on meidän aikamme vuoro kunnostaa rakennuksia siten, että ne säilyvät seuraavillekin sukupolville terveellisinä ja viihtyisinä koteina.

Suunnittelemiamme Puu-Vallilan hankkeita

Olemme saaneet olla mukana useammassa hankkeessa, joista esimerkiksi As Oy Tyynin julkisivujen sekä hirsirungon restaurointihanke valmistui 2020. Taloyhtiön kaksi rakennusta saivat uudeksi sävykseen heleän punertavan sävyn, joka valittiin useiden värimallien perusteella ja hyväksytettiin niin rakennusvalvonta- kuin museoviranomaisilla.