Qvidja Gård Vedenottamo

Uuden vedenottamorakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Parainen | Laajuus 44 m2 | Tilaaja Wipunen Varainhallinta Oy | Toteutus valmistunut 2018

Hiillettyä puuta

Suunnittelimme pienen vedenottamorakennuksen kartanon tarpeisiin. Harjakattoinen rakennus muurattiin harkoista. Julkisivut verhottiin pystysuuntaisella laudoituksella, joka hiillettiin paikan päällä. Sään kulutettua pintaa pari vuotta, käsiteltiin julkisivut vielä kimröökillä mustaksi sävytetyllä, tervapohjaisella puunsuoja-aineella. Mustan julkisivun vastinparina on vaalean harmaaksi käsitelty, kevytilmeinen räystäs.