Kinkeripolku 8 Rakennushistoriaselvitys

Sijainti Helsinki | Laajuus 100m2 | Tilaaja yksityinen | Selvitystyö valmistunut 2018

Laatimamme rakennushistoriaselvityksen kohteena oli vuoden 1927 tienoilla valmistunut asuinrakennus, joka sijaitsee Helsingin Oulunkylässä osoitteessa Kinkeripolku 8. Rakennus on ollut asuinkäytössä koko historiansa. Viimeisimpiin vuosikymmeniin kuuluu pitkä jakso lähes autiona.

Kinkeripolku 8 valmistui rakentamattomalle maalle samaan aikaan kolmen muun vastaavantyyppisen asuinrakennuksen kanssa. Se on siten tiedetysti rakennuspaikkansa ensimmäisiä rakennuksia ja olennainen osa Kinkeripolun 1920-luvun asuinrakennusten kokonaisuutta. Ensimmäinen rakennusvaihe kuvaa Oulunkylän ja laajemmin koko nykyisen eteläisen Helsingin rakentamisen nousukautta 1900-luvun alussa alkaneen väestönkasvun paineessa.

Työn lopuksi olemme antaneet suosituksia restaurointia ajatellen. Kaikissa korjauksissa tulee ylikorjaamisen sijaan kohdistaa voimavaroja rakenteiden tervehdyttämistä tukeviin toimiin. Perinteisten työtapojen käyttäminen on arvokasta rakennusosien säilyttämisen lailla. Muutoksissa tulee varjella rakennuksissa esiintyvää ajallista kerrostuneisuutta. Erivaiheiset rakennusosat ovat tärkeä osa rakennuksen materiaalista autenttisuutta ja interiöörivaikutelmaa.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-2. Kaavamääräyksen mukaan rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis-, korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

Saadaksesi laatimamme selvityksen luettavaksesi pdf-muodossa, pyydämme tiedustelemaan asiaa sähköpostitse: pekka@saatsi.fi.