Oittaan kartanon rakennushistoriaselvitys

Vuonna 1905 valmistuneen hirsirakenteisen kartanon päärakennuksen rakennushistoriaselvitys | Sijainti Espoo | Yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö, jonka suojeluarvoltaan merkittävät rakennukset, rakenteet ja tiesto tulisi säilyttää | Laajuus 550 m2 | Tilaaja Espoon kaupunki | Työ valmistunut 2016

Historiallinen suurtila Bodominjärven rannalla

Oittaa on yksi kolmesta Espoon Bodominjärven ympärille syntyneestä historiallisesta suurtilasta. Kartanoalue sijaitsee Bodominjärven lounaispäässä Oittaanjoen suussa, ja matalalla kukkulalla sijaitsevalta päärakennukselta on näköala järvelle. Tilan nimi esiintyy ensimmäisen kerran asutuksen yleisluettelossa vuonna 1549 suomenkielisellä nimellä Oittila (Oyttila). Ruotsinkielinen Oitans (Åjtans, Åytans) esiintyy verotiedoissa 1580-luvulta lähtien.

Satavuotias hirsirakennus

Tutkimuksen kohteena oli vuosina 1914-1916 rakennettu päärakennus. Rakennus on kaksikerroksinen, lamasalvottu hirsitalo, jonka ensimmäisen kerroksen tilat toimivat pääosin juhlatiloina, ja toinen kerros on asuinkäytössä. Rakennus on perustettu luonnonkivijalalle, ja alapohja on pohjoispäädyn kellaria lukuun ottamatta ryömintäti- lainen. Aumatussa vesikatossa on saumattu peltikate.

Arvottaminen

Rakennus arvotettiin yhdessä Espoon kaupunginmuseon kanssa. Oittaan kartano on historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokas. Lisäksi päärakennuksella on arkkitehtonisia arvoja osana 1900-luvun alun murroskauden arkkitehtuuria. Kartanomiljöö ja sen päärakennus ovat säilyttäneet hyvin yksityistä vaurasta asuinrakentamista kuvaavan luonteensa suhteessa viitekehykseensä, espoolaisiin suurtiloihin.

Saadaksesi laatimamme selvityksen luettavaksesi pdf-muodossa, pyydämme tiedustelemaan asiaa sähköpostitse: pekka@saatsi.fi.