Joensuun Enon, Uimaharjun ja Ukkolan kaupunginosien sekä Nivan-Ohvanan kyläalueen Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (RKI)

Kohdealuiden rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (RKI) asemakaavojen uudistamisen sekä Niva-Ohvana -alueen (suojelevan) osayleiskaavan lähtökohta-aineistoksi | Sijainti Joensuu | Tilaaja Joensuun kaupunki | Työ valmistunut 2018

Tehtävänämme oli laatia rakennetun kulttuuriympäristön selvitys Joensuun Enon, Uimaharjun ja Ukkolan kaupunginosien suunnittelualueille asemakaavojen uudistamisen sekä Niva-Ohvana -alueen osayleiskaavan tausta- ja lähtökohta-aineistoksi.

Toimeksiannossamme selvitimme alueen kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen yleispiirteisen historian ja ominaispiirteet. Niiden perusteella määrittelimme mahdollisesti arvokkaat aluekokonaisuudet, niiden rajauksen ja teimme arvottamisen. Samoin määritelimme rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, niiden luokituksen ja arvottamisen. Suhteutimme Enon, Uimaharjun ja Ukkolan sekä Niva-Ohvanan alueet Joensuun seudun, Pohjois-Karjalan ja muun Suomen vastaaviin alueisiin, jolloin alueet voitiin arvottaa (= paikallinen – maakunnallinen – valtakunnallinen).

Enon ja Uimaharjun alueet sijaitsevat Joensuun kantakaupungista noin 35 ja 47 kilometrin päässä koillisessa. Eno ja Uimaharju ovat tyypillisiä maaseutukirkonkylien taajamia, jotka koostuvat eri aikoina rakennetuista asuinalueista ja laajoista metsäisistä puistoalueista. Kaikkien taajamien maisemaa hallitsee Pielisjoki, Uimaharjussa Uimaharjun sellutehdas ja Ukkolassa entiset sahan rakennukset. Taajaman pohjoisosassa on toiminut Enon pahvitehdas. Pahvitehtaan aikaisista rakennuksista on jäljellä useita hyvin säilyneitä kohteita, jotka ovat enimmäkseen asuinkäytössä.

Uimaharju on pääasiassa uudemman asutuksen aluetta ja rakennuskanta liittyy pääasiassa Uimaharjun tehtaan rakentamiseen 1960-luvun puolivälissä ja sen jälkeen rakentuneeseen taajamaan. Kylä sijaitsee Pielisen Rukaveden rannalla, Pielisjoen alkupäässä.

Ukkolan taajama on rakentunut Ukkolan tehdasalueen viereen ja on kooltaan pienialainen teollisuuteen ja sen työläisasutukseen liittyvä kylä. Ukkola on rakennuskannaltaan Uimaharjua vanhempi. Alueella on runsaasti rakennuskantaa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.

Niva-Ohvanan alue sijaitsee Joensuusta noin 27 kilometrin päässä etelässä. Nivan-Ohvanan alue on tyypillinen maaseutumainen kyläalue ja se rajautuu Pyhäselän ja Pieni Onkamon vesistöihin. Tiheimmin asutusta on Nivan alueella ja alueen pääteiden varsilla. Suunnittelualueella on vanhoja emätiloja ja niiden vanhaa rakennuskantaa.