Saaren kansanpuisto

Saaren historiallisen kansanpuiston rakennuskannan ja ympäristön hoito- sekä käyttösuunnitelmat | Sijainti Tammela | Laajuus 28 hehtaaria | Tilaaja Tammelan kunta | Suunnitelmat valmistuneet 2010

Suunnittelualue

Saaren kansanpuisto sijaitsee Hämeen järviylängöllä Kaukolanharjun harjualueella Iso Rakkalammin, Suujärven, Määrlammin ja Kuivajärven rajaamilla Raanpään- ja Suupäänharjujen muodostamilla kannaksilla. Kansanpuiston länsipuolella jatkuvalla Kaukolanharjulla on luonnonsuojelualue. Kansanpuiston ydinalue on Suujärven länsipäässä olevalla niemellä, jossa sijaitsevat Lounais-Hämeen pirtti, ulkoilmakatsomo ja Suujärvestä nostetut ruuhet, tukkiponttooratas sekä paikalle siirretty Turpoon myllärin vanha pirtti.

Suunnitteluperiaatteet

Suunnittelun periaatteena on ollut hoitaa ja kehittää ympäristöä kunnostaen niitä reliktejä, joita vanhasta kansanpuistosta on maastossa havaittavissa. Tavoitteena on ollut hyödyntää olemassa olevaa luontaista kasvillisuutta ja kehittää ränsistyneille, umpeenkasvaneille ja huonon ympäristökuvan omaaville alueille uusia helppohoitoisia metsäpuistoalueita. Tärkein tavoite on ollut ylläpitää monipuolista metsäkuvaa, jossa metsätaloudellinen tuottavuus on toissijaista luonnon monimuotoisuuteen ja elämyksellisyyteen nähden. Puistossa on historiallisia elementtejä, joiden näkyminen osana puiston maisemakuvaa on ollut yksi tärkeistä tavoitteista. Suunnitelma on ohjannut pääosin puuston hoidolla tehtäviin maisemanhoitotoimenpiteisiin. Hoitotöillä estetään luontaisen metsänkasvun aiheuttama kuusettuminen, joka köyhdyttää monipuolisen alueen kasvillisuutta ja maisemakuvaa. Kansanpuiston ydinalueella hoitotoimenpiteet ovat yksityiskohtaisempia ja osittain myös puistoa uudistavia.