RHS Haapajärven kirkko

1823 valmistuneen kirkkorakennuksen rakennushistoriaselvitys ja lisäksi kohteen laserkeilaus sekä mittauspiirustusten ja fotogrammetrisen mallin laatiminen | Sijainti Kirkkonummi | Laajuus 277 brm2 | Tilaaja Kirkkonummen seurakuntayhtymä | Työ valmistunut 2023

200-vuotias puukirkko

Laatimamme rakennushistoriaselvityksen kohteena oli Haapajärven kirkko, joka on valmistunut vuonna 1823. Se sijaitsee Pohjois-Kirkkonummella Puukirkontien päätteenä. Tie poikkeaa Haapajärven kylää halkovalta Lapinkyläntieltä. Haapajärven kirkko on pohjamuodoltaan päätytornillinen ristikirkko. Kirkossa on punamullattu peiterimalaudoitus. Sisäänkäynnin yläpuolella kohoava kellotapuli on valmistunut vuonna 1850. Kirkko on suunniteltu ja rakennettu seurakuntalaisten toimesta talkoovoimin. Porkkalan vuokrakauden aikana vuosina 1944–1956 Haapajärven kirkko oli seurakunnan pääkirkko, ja tuolloin suurin osa Kirkkonummen kirkon irtaimistosta siirrettiin Haapajärvelle turvaan. Nykyään Haapajärven kirkko on suosittu hää- ja kastekirkko. Kirkossa on istumapaikkoja 250 henkilölle. Haapajärven kirkko on suojeltu kirkkolain nojalla.

Kohteen erityispiirteitä ja arvoja

Kirkkonummi on vanhaa kulttuuriseutua, jossa ihmiskäsi on muovannut luonnonmaisemaa kulttuurimaisemaksi. Haapajärven kirkko sijaitsee Pohjois-Kirkkonummella Puukirkontien päätteenä. Kirkkoa lähestyttäessä maisemaa hallitsevat viljelysmaat, joita metsäalueet reunustavat. Kirkkorakennuksessa on historiallista todistusvoimaisuutta. Siihen kytkeytyy käyttöhistoriansa kautta lisäksi henkilö- ja paikallishistoriallisia arvoja.

Rakennus on ainutlaatuinen, arkkitehtuuriltaan ansioitunut esimerkki 1800-luvun alun ristikirkkorakentamisesta. Rakennus on harvinainen ja ainutlaatuinen myös sen erityisen, Porkkalan vuokra-aikaan (1944-1956) liittyvän käyttöhistoriansa vuoksi. Vuokrakauden aikana Haapajärven kirkko oli seurakunnan pääkirkko. Haapajärven kirkko on säilynyt seurakuntalaisia ja kirkon käyttäjiä palvelevana rakennuksena jo 200 vuotta. Rakennukselle on ehtinyt vuosikymmenten saatossa kertyä historiallista erityisyyttä historiallisen ja muuntuvan Kirkkonummen kirkkorakennuksena. Pitkäaikainen, jatkuva käyttö sekä maisemallinen merkitys on painanut jälkensä niin paikallisten kuin vierailijoidenkin muistiin.

Toinen Kuva: Ilmakuva vuodelta 2011, Kirkkonummen seurakuntayhtymä. Kolmannen kuvan pohjakuva: Ilmakuva Haapajärven kylän alueesta, ajoitus 2005–2006. Kirkkonummen karttapalvelu. Neljäs kuva: Arkivalia.