RHS Itäkeskuksen maamerkki ja liikekeskus Itätori

1980-luvulla toimistorakennukseksi valmistuneen, 2020-luvulla asunnoiksi muutetun tornitalon ja siihen liittyvän liikekeskuksen rakennushistoriaselvitys | Sijainti Itäkeskus, Helsinki | Laajuus 13 724 kem2 | Tilaaja Helsingin kaupunki sekä Koy Itätori | Selvitys valmistunut 2023

1920-luvun konstruktivismista ammentava maamerkki ja liikekeskus

Rakennushistoriaselvityksen kohteena oli Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva rakennuskokonaisuus, jonka muodostavat Itäkeskuksen maamerkki ja Liikekeskus Itätori. Kohteet sijaitsevat vierekkäin Kauppakartanonkadun ja Visbynkujan risteyksessä, lähellä Itäväylää. Molemmat rakennukset ovat arkkitehti Erkki Kairamon käsialaa ja valmistuneet 1980-luvulla. Maamerkki rakennettiin alun perin toimistorakennukseksi. Rakennus muutettiin asunnoiksi vuonna 2015.

Kohteen erityispiirteitä

Laatimamme rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena oli erityispiirteitä ja arvoja kartoittamalla antaa pohjatietoa kokonaisuuden tulevaisuutta koskeville päätöksille. Rakennuskokonaisuuden suunnittelu ja sijoittelu nousee vuonna 1973 valmistellusta ja vuonna 1974 hyväksytystä yleiskaavasta. Rakennuskokonaisuuden tavoitteena oli luoda kaupunkikuvallista luonnetta rakenteilla olevalle uudelle aluekeskukselle, jolla ei ollut olevia kiintopisteitä ja rakennuskanta oli kauttaaltaan uutta tai rakentumassa. Itäkeskuksen maamerkki nouseekin nimensä mukaisesti alueen rakennusmassan yläpuolelle ja hallitsee maisemaa kauas ympäristöön. Keskustakorttelien rakennuskannan julkisivuarkkitehtuuri on toteutunut kirjavana verrattuna viereisiin asuntoalueisiin, ja esteettisiä ihanteita on näkyvissä viideltä vuosikymmeneltä. Itäkeskuksen maamerkki erottuu muusta rakennuskannasta korkeutensa ja julkisivuarkkitehtuurin ansioidensa kautta.

Rakennuskokonaisuudessa näkyvät vahvasti Erkki Kairamon arkkitehtuurille tyypilliset peruspiirteet, joita ovat vahva rakenteellisuuden korostaminen ja huolellinen julkisivulla olevien rakennusosien sommittelu siten, että lopputuloksena on sekä taiteellisesti että toiminnallisesti korkealuokkainen kokonaisuus. Rakennuskokonaisuuden ja erityisesti tornin varhaisimmat esikuvat löytyvät 1920-luvun konstruktivismista. Julkisivuarkkitehtuurin kevyet teräsrakenteet sekä materiaali- ja värivalinnat sitovat rakennukset yhdeksi kokonaisuudeksi, toisilleen kuuluvaksi pariksi. Käyttötarkoituksen muutoksesta huolimatta Itäkeskuksen maamerkki on julkisivuarkkitehtuurin yleisilmeen puolesta säilynyt alkuperäisessä asussaan. Itäkeskuksen maamerkin ulkoarkkitehtuuri käy vuoropuhelua Itäväylän ylitse: kauppakeskus Itis voidaan nähdä eräänlaisena Itäväylän rinnakkaiskatuna ja ”horisontaalisena pilvenpiirtäjänä” ja Itäkeskuksen maamerkki sen vertikaalisena vastinparina tien toisella puolella.

Vaikka kohteet ovat melko nuoria, erityisesti Itäkeskuksen maamerkille on ehtinyt kertyä historiallista erityisyyttä kasvavan Itäkeskuksen maamerkkirakennuksena. Rakennuksella on ollut vuoden 1977 arkkitehtuurikilpailusta lähtien ollut erityinen rooli alueelle haluttuna ja suunniteltuna maamerkkirakennuksena. Rakennusten yhteinen merkitys on ollut toimia alueen maisemallisena kiintopisteenä sekä tuottaa lähipalveluita ympäristöönsä. Pitkäaikainen, jatkuva käyttö sekä maisemallinen merkitys korkeana tornirakennuksena on painanut jälkensä sekä paikallisten että muidenkin helsinkiläisten muistiin.

Tunnistettuja arvoja

Itäkeskuksen maamerkki on harvinainen ja ainutlaatuinen, julkisivuarkkitehtuuriltaan ansioitunut esimerkki 1980-luvun korkeasta toimistorakentamisesta. Itäkeskuksen maamerkki edustaa 1980-luvun arkkitehtuuria rakennustapansa ja materiaalivalintojensa puolesta, ja se on historiallisesti tyypillinen alueelleen. Itäkeskuksen maamerkki on edustava esimerkki 1980-luvun kasvavaan liikekortteliin rakennetusta tornitalorakennuksesta. Vaikka rakennuksessa on tehty käyttötarkoituksen muutos ja rakennuksen sisätilat ovat muuttuneet alkuperäisestä, rakennus on yleisilmeeltään ja julkisivuarkkitehtuuriltaan tunnistettavan alkuperäisessä asussa, ja sillä on alkuperäisyysarvoa. Rakennus kertoo paitsi aikakautensa rakentamistavasta, myös kuuluisan arkkitehdin arkkitehtuuri-ihanteista, ja siinä on historiallista todistusvoimaisuutta.

Liikekeskus Itätori on ainutlaatuinen julkisivuarkkitehtuurin tyylihistoriallisten piirteidensä kannalta, erityisesti Erkki Kairamon tuotannolle ominaisten, 1920-luvun konstruktivismiin viittaavien teräsrakenteidensa puolesta. Liikekeskus Itätori edustaa 1980-luvun arkkitehtuuria rakennustapansa ja julkisivuarkkitehtuurinsa puolesta, ja se on historiallisesti tyypillinen alueelleen. Liikekeskus Itätori on edustava esimerkki 1980-luvun kasvavaan liikekortteliin rakennetusta toimisto- ja liikerakennuksesta. Rakennus on yleisilmeeltään ja julkisivuarkkitehtuuriltaan tunnistettavan alkuperäisessä asussa, ja sillä on alkuperäisyysarvoa. Rakennuksessa on historiallista todistusvoimaisuutta, mutta ei historiallista kerrostuneisuutta.

Ensimmäinen kuva: Simo Rista, Arkkitehtuurimuseo. Kuvapari > Vesnin veljekset, Pravda-suunnitelma, 1923 (Aalto-yliopiston arkisto) ja Ote alkuperäisestä kilpailuplanssista, luoteisjulkisivu (Arkkitehtuurimuseo). Rakennusaikainen kuva: Matti Karjanoja, 1986 (HKM). Liikekeskus Itätorin kaakkoisjulkisivu ja lasinen porrastorni rakennuksen kulmassa: Simo Rista (Arkkitehtuurimuseo).