RHS Outokummun vanha sairaala

1930-luvulla valmistuneen sairaalarakennuksen rakennushistoriaselvitys | Sijainti Outokumpu | Tilaaja Outokummun kaupunki | Työ valmistunut 2023

1930-luvun sairaala valtakunnallisesti arvokkaassa miljöössä

Rakennushistoriaselvityksen kohteena oli Outokummun vanha sairaala. Kohde sijaitsee Pohjois-Karjalassa Outokummun kaupungissa, Vanhan kaivoksen välittömässä läheisyydessä. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Wäinö Gustaf Palmqvist. Vanhan kaivoksen alue on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. W.G. Palmqvist on suunnitellut Outokummun alueelle useita kaivosyhdyskunnan rakennuksia.

Erityispiirteitä ja arvoja

Laatimamme rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena oli rakennuksen erityispiirteitä ja arvoja kartoittamalla antaa pohjatietoa kokonaisuuden tulevaisuutta koskeville päätöksille. Outokummun vanha sairaala on vuonna 1939 valmistunut julkinen rakennus. Rakennus on säilynyt terveydenhuoltoa palvelevana rakennuksena jo yli 80 vuotta. Rakennukselle on ehtinyt vuosikymmenten saatossa kertyä historiallista erityisyyttä historiallisen ja muuntuvan teollisuusyhdyskunnan sairaalarakennuksena. Rakennuksella on tärkeä rooli Outokummun kaivosyhdyskunnan historiassa. Rakennuksessa näkyvät vahvasti W.G. Palmqvistin arkkitehtuuri-ihanteet. Arkkitehtuuria käsittelevissä kirjoituksissa Palmqvistin tyyliä on luonnehdittu konservatiiviseksi, jykeväksi ja barokkivaikutteiseksi klassismiksi. Vanhan sairaalan julkisivuarkkitehtuuri on sekoitus klassismia sekä funktionalismin tyylipiirteitä.

Modernin kaivoshistorian juuret ovat Outokummussa. Valtakunnallisessa kontekstissa tarkasteltuna Outokummun kaivos on Suomen kaivoshistorian yksi merkittävimmistä, todennäköisesti merkittävin, teollisuushistorian ja kaivannaiskulttuurin puolesta. Osana tätä aluetta Outokummun vanha sairaala on kaivosyhdyskunnan sairaalana ainutlaatuinen. Rakennus on historiallisesti tyypillinen alueelleen erityisesti saman arkkitehdin yhdelle alueelle suunnitteleman tuotannon kautta.

Rakennus on edustava esimerkki 1930-luvun lopulla teollisuusyhdyskunnan rakennuttamasta sairaalarakennuksesta. Selvityksen laatimishetkellä 84 vuotta vanha rakennus palvelee edelleen sairaanhoitoa edistävänä rakennuksena, ja rakennuksella on alkuperäisyysarvoa alkuperäisen käyttötarkoituksen säilymisen kautta.

Rakennus on säilynyt osana Outokummun Vanhan kaivoksen ja Kyykerin alueen rakennuskokonaisuutta, johon se sairaalarakennuksena olennaisesti kuuluu. Rakennus lähistöllä sijaitsevan, samalta ajalta säilyneen rakennuskannan kanssa kertoo aikakautensa rakentamistavasta sekä arkkitehtuuri-ihanteista, ja sillä on historiallista todistusvoimaisuutta.

Historialliset valokuvat: Outokummun kaivosmuseo.