Vantaan 1980-1990 -lukujen rakennuskannan inventointi

Vantaan 1980-1990 -lukujen rakennuskannan inventointi ja arvottaminen (RKI), osat 1 (Kokoontumisrakennukset: Julkiset liike- ja toimitilarakennukset sekä kasvatuksen ja kulttuurin rakennukset) ja 2 (Teollisuus- ja varastorakennukset sekä liikenteen rakennukset. Asuinkerrostalojen inventointi, tutkimusajankohdan aluesuunittelun yleisten suunnitteluperiaatteiden ja Vantaalla toteutuneiden kohteiden tutkimus ja analyysi) | Sijainti Vantaa | Tilaaja Vantaan kaupunki | Osa 1 valmistunut 2022, osa 2 valmistunut 2023

Voimakkaan kasvun ja kehityksen aikakauden rakennettua ympäristöä

1970-luku oli Vantaan kaupungistumiskehityksessä kasvun aikaa, joka hakee vertaistaan koko Suomessa. Aluerakentamisella tuotettiin asuinlähiöitä etenkin kiivaasti kehitettävän liikenneverkon varrelle. 1980–1990-luvuilla kaupunkisuunnittelun tavoitteet käännettiin määrästä laatuun ja katseet kohdistettiin palveluihin, saavutettavuuteen ja kaupunkikuvaan. Näinä vuosikymmeninä vakiintuivat Vantaan keskeisimmät liike-elämän, kaupan ja hallinnon keskustat, kulttuurikeskukset ja koulutustilat.

Monipuolisen rakennuskannan inventointi ja arvottaminen

Laadimme inventoinnin Vantaan kaupungin toimeksiannosta vuosina 2022-2023. Inventoinnin kohteina olivat vantaalaiset kokoontumis-, teollisuus- ja liikennerakennukset sekä asuinkerrostalot. Lähestyimme 1980- ja 1990-lukujen rakentamista mm. yhteiskunnan, kaavoitusideologioiden, rakentamistavan ja Vantaan kasvukeskusten näkökulmista. Käsittelimme möys kohteiden rakennustyyppejä ja arkkitehteja. Työn tavoitteena oli löytää täydennysinventoinnin ja arvottamisen avulla tilaajan määrittä- mästä kohdejoukosta sen kulttuurihistoriallisesti merkittävimmät kohteet maankäyttöön sekä rakennussuojeluun liittyvien päätösten tueksi.