As Oy Laivastokatu 14

1912 valmistuneen taloyhtiön LVIS-peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Katajanokka, Helsinki | Kohde kuuluu asemakaavalla suojeltuun ja kansallisesti arvokkaaseen Katajanokan jugend-korttelien alueeseen | Laajuus 4765 brm2 | Tilaaja Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy | Toteutus valmistunut 2023

Linjasaneeraus suojeltuun arvokohteeseen

Rakennukseen on tehty LVIS-peruskorjaus, joka on tällaisessa historiallisessa arvokohteessa aina erityisen haastava ja mielenkiintoinen tehtävä. Saatsi Arkkitehdit on huolehtinut hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Lisäksi olemme vastanneet rakennussuojeluun liittyvästä asiantuntijuudesta. Suunnitteluratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota arkkitehtonisten ratkaisujen vaalimiseen ja uusien ratkaisujen sovittamiseen siten, että kohteen rakennustaiteelliset arvot eivät vaarannu.