As Oy Urheilukatu 46 ja 48

1939 valmistuneen taloyhtiön LVIS-peruskorjauksen pää- ja arkkitehti- sekä RAK-, LVIS- ja maalämpösuunnittelu | Sijainti Laakso, Helsinki | Laajuus 19 huoneistoa / 2 rakennusta / 1644 m2 | Tilaaja As Oy Urheilukatu 46 ja 48 | Suunnittelu aloitettu 2023

1930-luvun taloyhtiön mittava peruskorjaushanke

Vuonna 1939 valmistuneessa taloyhtiössä on kaksi asuinrakennusta, jotka sijaitsevat vehreän pihan ympärillä. Yhtiössä on alkamassa laaja LVIS-peruskorjaushanke, jossa korjataan kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät ja päivitetään myös sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät vastaamaan nykypäivän tarpeita. Hankkeeseen sisällytetään myös muita kiinteistölle ajankohtaisia kun- nossapitotoimenpiteitä. Saatsi Arkkitehdit huolehtii kokonaisvastuuperiaatteella hankkeen pää- ja arkkitehti- sekä RAK-, LVIS- ja maalämpösuunnittelusta.