As Oy Ylä-Apilas

1912 valmistuneen kerrostaloyhtiön LVIS-peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Ullanlinna, Helsinki | Laajuus 44 huoneistoa / 3110 brm2 | Tilaaja Suunnittelutoimisto Rusttet Oy | Rakennuslupa myönnetty 2022, toteutus käynnissä, valmistuminen 2023

Linjasaneeraus ja huoneistomuutoksia

1912 valmistuneeseen rakennukseen tehdään LVIS-peruskorjaus. Saatsi Arkkitehdit on huolehtinut huoneistomuutosten osalta pää- ja arkkitehtisuunnitteusta ja linjasaneerauksen osalta arkkitehtisuunnittelusta. Suunnitteluratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota arkkitehtonisten ratkaisujen vaalimiseen ja uusien ratkaisujen sovittamiseen siten, että kohteen rakennustaiteelliset arvot eivät vaarannu.