Talvisen mökki

Vuonna 1901 valmistuneen hirsirakenteisen työläismökin pihapiirin ja rakennuskannan hoito- ja käyttösuunnitelmat | Sijainti Humppila | Tilaaja Humppilan kunta | Suunnitelma valmistunut 2011

Talvisen mökin historiaa

Työmies Kalle Talvinen rakensi itselleen mökin, joka valmistui vuonna 1901. Pihapiiriin kuuluvat Talvisen asuinrakennus sekä kaksi liiteriä. Rakennusryhmä on toiminut museona vuodesta 1994.

Rakennusten hoito- ja käyttösuunnitelma

Laadimme rakennuksille aikataulutetun suunnitelman hoitoa ja käyttöä varten. Tavoitteenamme oli säilyttää rauhallinen, suorastaan pysähtynyt tunnelma siten, että rakennusten kosteustekninen toiminta ei häiriinny, ja että pienipiirteisen arkkitehtuurin piirteet säilyvät.

Pihapiiri ja ympäristö

Piha-aluetta rajaavat tontin pohjoisreunalla kasvavat suuret kuuset ja nuori toispuoleinen hieskoivu. Pihan reunalla on muutamia todennäköisesti siemenkylvöstä syntyneitä koivuja. Mökin eteläseinustalla kasvaa juhannusruusu ja pihan keskivaiheilla punalehtiruusu. Tontilla olevat omenapuut ovat osa säilynyttä puutarhaa. Laadimme suunnitelmat toimenpiteistä ja esitimme tavoitteet pihapiirin ja kasvillisuuden hoidolle siten, että mökin piha-alue rajautuu selkeästi, ja että vanhan pihapiirin tunnelma säilyy ja eheytyy.