Malmin raitti 3

Uuden asuinkerrostalon viitesuunnitelman laatiminen ja samalla tontilla sijaitsevan vanhan puurakennuksen korjaus ja muutos asunnoiksi | Sijainti Malmi, Helsinki | Laajuus 736 kem2 (uudisrakennus) / 519 kem2 (vanha rakennus) | Tilaaja Helsingin kaupunki | Suunnitelma valmistunut 2023

Viitesuunnitelma tontin kehittämiseksi

Saimme tehtäväksemme täydennysrakentamisen konseptin ja tyyppiratkaisun muodostamisen Malmilla sijaitsevan tontin asemakaavamuutoksen laatimisen pohjaksi. Työhömme kuului viitesuunnitelmatasoisen suunnitelman laatiminen korttelin täydennysrakentamisesta ja vanhimman, 1920-luvulla valmistuneen rakennuksen muuttamisesta asuin- ja liiketilaksi. Työn tavoitteena oli löytää taloudellisesti toteutuskelpoinen ja kaupunkikuvallisesti laadukas ratkaisu korttelin täydennysrakentamisesta siten, että vanhin rakennusosa säilytetään ja kunnostetaan osaksi uutta korttelia.

Uudisrakennus

Suunnittelimme tontille uuden kerrostalon vanhan rakennuksen ehdoilla ja sen kokoisena, kuin miljöö mielestämme mahdollisti. Rakennuksen ulkohahmossa pyrimme tiettyyn ajattomuuteen siten, että rakennus huomioi ajallisesti kerrostuneen miljöön, ja on samalla tunnistettavissa oman aikamme arkkitehtuuriksi. Vesikaton monimuotoisuutta korostavat kattolyhdyt ja näyttävät piiput. Kapea runkosyvyys auttaa valoisien huoneistojen ja tavanomaisista poikkeavien pohjaratkaisujen toteuttamisessa. Rakennuksen kulmaan sijoitettu porrashuone mahdollistaa monipuolisen asuntojakauman.

Piha ja liikenneyhteydet

Kortteli sijaitsee noin 150 metrin päässä Malmin rautatieasemasta, eli rakennukset sijaitsevat erittäin hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärellä. Tästä syystä oli perusteltua suunnitella tontti ilman omia autopaikkoja. Muodostuvalle uudelle sisäpihalle sekä Ylä-Malmin torin puolelle on mahdollista toteuttaa istutusalueita, sillä pelastusreitit on mahdollista toteuttaa olevilta katualueilta käsin.

1920-luvun rakennuksen vaiheet

Selvitimme kunnostettavan rakennuksen historiaa siinä laajuudessa kuin oli tarpeen sen ajallisten kerrostumien ja arvojen ymmärtämiseksi. Persoonallisen puutalon rakennutti Eemil Lampinen, joka muutti sinne perheineen rakennuksen valmistuttua. Rakennus on historian saatossa toiminut muun muassa asuntoina, apteekkina, väistökouluna ja kauppana. Monet tuntevat Malmin raitti 3:ssa sijaitsevan rakennuksen Malmin nuorisotalona, sillä siinä tehtävässä se toimi reilun 30 vuoden ajan. Nuorisotilakäyttöä ajatellen toteutettiin 1980-luvulla betonirakenteinen laajennus liikuntatiloiksi. Samalla rakennukseen tehtiin ajan hengen mukainen peruskorjaus, joka tarkoitti arkkitehtuurista ja alkuperäisestä rakennustavasta piittaamattomia muutoksia ja lisäeristämistä mineraalivilloin.

Vanhan rakennuksen korjaus ja muutos

Suunnitelmassamme 1980-luvun laajennusosa puretaan, ja rakennuksen vanha osa korjataan asunnoiksi ja liiketilaksi. Rakennus tulisi korjata entistäen. Korjauksen yhteydessä lisäeristykset ja muovit tulisi poistaa ja korjata rakennus alkuperäistä rakennustapaa mukaillen, hengittäviä massiivirakenteita suosien ja nykyään tavanomaisia teknisiä materiaaleja ja monimutkaisia rakenteita välttäen. Toiminnalliset rajoitteet on nähtävä voimavarana ja hyväksyttävä osana historiallisen rakennuksen luonnetta. Rakennus suositellaan suojeltavaksi asemakaavan päivityksen yhteydessä.

Vanhassa valokuvassa näkymä Malmin raitilta Kirkonkyläntien suuntaan. Taustalla vasemmalla vaalea Malmin raitti 3. Oikealla kolmikerroksinen tiilitalo Malmin raitti 10, jossa parturi-kampaamo sekä Hildénin myymälä. Kuvan oikeassa reunassa linja-autopysäkin puinen koroke. Valokuva: Simo Rista 1970, HKM.