North Bank Residences

Uuden 6-kerroksisen asuinkerrostalon pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Verkkosaari, Helsinki | Laajuus 1 600 kem2 / 25 asuntoa | Tilaaja Weston Group Oy | Suunnittelu käynnissä

Tiilestä muurattua ryhmärakentamista Verkkosaareen

As Oy Helsingin North Bank Residences nousee Verkkosaaren parhaalle paikalle. Rakennukseen tulee 25 asuntoa. Autopaikoitus toteutetaan kannen alle autohalliin. Rakennus sijoittuu A-energialuokkaan, ja se lämpiää maalämmöllä. Vesikatolle asennetaan aurinkovoimala. Osa pihasta on maanvarainen, minkä ansiosta tontille saadaan myös suurikokoisiksi kasvavia puita. Laadukas viherrakentaminen lisää pihan viihtyisyyttä. Maanvarainen piha toimii myös hulevesien imeytysalueena. Weston Group Oy rakentaa suunnittelemamme kohteen KVR-hankkeena.