Skräddars Nauvo

Vanhan tiilirakenteisen leipomorakennuksen korjauksen ja kahvilaksi muuttamisen sekä uusien olkielementtirakenteisten laajennusosien pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Nauvo, Parainen | Laajuus 89 kem2 (vanha osa) / 99 kem2 (laajennukset), yht. 188 kem2 | Tilaaja yksityinen | Kohde valmistunut 2023

Viihtyisä kahvila Saariston Rengastien varrella

Maatilakahvila Kafé Skräddars sijaitsee Nauvon Lillandetilla. Kahvila toimii kesäisin ja tarjoaa viihtyisät puitteet esimerkiksi Saariston Rengastien reittiin tutustuville matkailijoille.

Vanhan leipomon korjaus ja muutos

Skräddarsin tilan vanha leipomo on tiilirakenteinen, kaunis rakennus osana pihapiiriä. Se kaipasi perusteellista kunnostamista. Suunnittelimme leipomorakennuksen korjaus- ja muutostyöt siten, että mahdollisimman paljon vanhaa säästettiin. Esimerkiksi kauniit, vanhat puuikkunat ja lankkulattiat kunnostettiin.

Uudet laajennusosat olkielementeistä

Kahvilan keittiö- ja wc-tiloille tarvittiin lisätilaa. Sitä saatiin toteuttamalla kaksi laajennusosaa. Uudisosien seinärakenteet ovat rapattuja olkielementtejä. Sisäpinnan rappaus on tehty savilaastilla, joka on perinteinen ja luonnonmukainen, akustisesti miellyttävä ja kaunis materiaali. Uudet laajennusosat yhdistettiin vanhaan rakennukseen kevyin yhdyskäytävin. Kahvilan saavutettavuus huomioitiin mm. rakentamalla luiskat sisäänkäyntien yhteyteen.

Valokuvat: © Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy, 2023.