Villa Furuvik

1885 valmistuneen, arkkitehti K. A. Wreden suunnitteleman hirsirakenteisen huvilan ja piharakennusten restaurointihankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Helsinki | Rakennukset on suojeltu asemakaavalla | Useita rakennuksia, päärakennuksen laajuus 280 m2 | Tilaaja KOY Villa Furuvik | Rakennusluvat myönnetty 2020, majoitusrakennuksen toteutus valmistunut 2021

Laajasalon vanhimman huvilamiljöön synty

Villa Furuvik sijaitsee Helsingin Laajasalon kaupunginosassa Hevossalmen sillan itäpuolella. Huvilaan kuuluu suurelta osin alkuperäisessä muodossaan säilynyt rakennuskanta: päärakennus, villavahdin talo ja kaksi nykyisin saunoina toimivaa ulkorakennusta. Furuvik on valmistunut vuonna 1885 ja on mahdollisesti Laajasalon vanhin huvilakokonaisuus. Vuori-intendentti Furuhjelm rakennutti Villa Furuvikin kesäasunnoksi perheelleen vuosina 1884–1885. Keltaisen huvilan suunnitteli arkkitehti Karl August Wrede (1859– 1943), joka toimi samaan aikaan Yleisten rakennusten ylihallituksen Viipurin läänin ylimääräisenä arkkitehtina.

Villa Furuvikin pihapiiri

Pihapiiriin kuului alun perin päärakennus eli Keltainen huvila, villavahdin talo, talousrakennus, maakellari ja rannassa tukevan laiturin yhteydessä rantavaja. Rakennuskanta rajasi pihan toiminnallisia osia. Näitä olivat talouspiha, puutarha, viljelysmaa ja uimaranta. Huvilan pihan jäsentely on kartta-aineiston perusteella pysynyt pääpiirteissään 1880-luvulla toteutetun alkuperäisvaiheen kaltaisena.

Kesähuvilan pito vaati vakituista talonmiestä, jota kutsuttiin villavahdiksi. Villavahdille kuului yleensä erillinen asuinrakennus. Hirsirunkoon tehdyn lyijykynämerkinnän mukaan Furuvikin villavahdin talo valmistui vuonna 1885.

Erillinen talousrakennus oli huvilan valmistumisajankohtana välttämätön osa taloudenpitoa. Helsingin kaupunginmuseon vuonna 2007 teettämän inventoinnin mukaan talousrakennus on aikojen saatossa käsittänyt navetan, kanalan, heinäparven ja käymälöitä.

Villa Furuvikiin saavuttiin pitkälle 1900-luvun alkuun ensisijaisesti vesitse: höyrylaivalla, purjeveneellä tai soutaen. Siksi hyvä laituri oli huvilalle tärkeä sekä toiminnan että edustavuuden kannalta.

Laiturin tyveen rakennettiin vaja. Kaupunginmuseon inventoinnin mukaan kyseessä oli venevaja, mutta rakenteen perusteella kyseessä oli vaja korkeintaan veneilytarvikkeille. Muita todennäköisiä käyttötarkoituksia olivat höyrylaivan odotushuone, postivarasto ja uimahuone.

Lue lisää Villa Furuvikin historiasta laatimastamme Rakennushistoriaselvityksestä.

Arvokas kokonaisuus

Helsingin kaupunginmuseon mukaan Villa Furuvikin päärakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessa asussaan. Arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja ympäristön kannalta arvokas. Piha-alue on puutarhahistoriallisesti arvokas.

Villa Furuvikin rakennusten restaurointi

Kohderakennukset muodostavat ehyen huvilakokonaisuuden, joten niihin liittyvät korjaus- ja muutostoimenpiteet on suunniteltu huolella. Päärakennuksen ja pihasaunarakennuksen (entisen kanalan) restauroinnin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota vanhaan arkkitehtuuriin sekä terveelliseen ja kestävään rakennustapaan. Korjaus- ja muutostöiden tarkoituksena on varmistaa, että nämä kauniit rakennukset palvelevat käytössä vielä pitkään meidän aikamme jälkeen. Pihasaunarakennuksen käyttötarkoitus on muutettu majoitusrakennukseksi 2021 valmistuneessa restaurointihankkeessa.

Lue lisää Villa Furuvikin kotisivuilta!