Yskelän kartano

Kartanon rakennusten restaurointihankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelua | Sijainti Sysmä | Yskelän kartanomiljöö on Museoviraston toimesta inventoitu | Tilaaja yksityinen | Suunnittelu ja toteutus 2017-

Yskelän kartanon historiaa

Museoviraston inventoinnin mukaan: Karilanmaan kylä on mainittu ensimmäisen kerran 1474. Kuninkaan kartastossa esiintyy Karilanmaan kylässä useita asumuksia ja rakennukset ovat ryhmittyneet Asikkala-Sysmä maantien molemmille puolille. Karilanmaan kylässä sijaitseva Yskelän kartano (ent. Karilanmaa) on entinen Ylisen Hollolan komppanian ratsutila N:o 124. Kantatilasta on lohkottu siirtoväen asutukseen 81 ha viljeltyä ja 350 ha metsää. Sotien välisenä aikana Karilanmaan Yskelä oli Rapalan ohella Sysmän suurin tila. Tilalla oli höyrymylly, katkaisusirkkeli, pärehöylä ja “Ruonanriihi”. Rakennushistoriallisesti kartano ympäröivine rakennuksineen muodostaa osan Sysmän paikallisesti rikasta kartanokulttuuria.

Rakennusten restaurointihankkeita

Kartanolla on lukuisia rakennuksia, joista ensimmäiseksi restauroinnin alle on otettu nykyään kuivurikäytössä oleva sikala, tiilinen meijeri, puimala sekä asuinrakennus, jolle on annettu nimi Harjutupa.

Meijeri

Tiilestä muurattu meijeri on aumakattoinen, ja perustus on lohkottua luonnonkiveä. Vesikatto on saumattua peltiä. Restauroinnin yhteydessä vesikatto kunnostetaan ja maalataan perinteisellä grafiittimaalilla. Maan muotoilulla varmistetaan, että pintavesien kosteusrasitusta pienennetään.

Sikala

Tiilirunkoinen, arkkitehtonisesti erityisen huoliteltu sikalarakennus on muutettu kuivaamoksi 1962. Julkisivut ovat osittain rapatut, ja osittain puista peiterimalaudoitusta. Sisäänkäyntiä on jäsennetty nurkkapilasterein. Restauroinnin yhteydessä saumattu peltikate kunnostetaan ja maalataan grafiittimaalilla. Julkisivut kunnostetaan ja viimeistellään perinteisin pintakäsittelyin – puuseinät italianpunaisella keittomaalilla ja rapatut pinnat kalkkimaalilla.

Puimala

Puurakenteinen puimalarakennus on suurikokoinen ja erittäin näkyvällä paikalla. Restauroinnin yhteydessä julkisivut kunnostetaan ja maalataan perinteisellä, italianpunaisella keittomaalilla. Se vanhenee kauniilla tavalla ja kuuluu vahvasti suomalaiseen rakennusperintöön.

Harjutupa

Hirsirunkoinen asuinrakennus on majoittanut seiniensä suojaan lukuisia kartanon työntekijöitä. Nyt työn alla olevassa restauroinnissa rakennus kunnostetaan perusteellisesti. Kaikki rakenteet toteutetaan hengittävin luonnonmateriaalein siten, että rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus varmistetaan. Ilmanvaihto pidetään painovoimaisena. Harjutupa on ensiluokkainen esimerkki entisaikojen viisaasta rakennustavasta. Se on rakennettu kuivalle paikalle käyttäen koeteltuja rakennustapoja. Tilat ryhmittyvät piippujen ympärille, joten ilmanvaihdon järjestäminen painovoimaisesti onnistuu jatkossakin.