J. L. Runebergin koti

1845 valmistuneen hirsirakenteisen kaupunkitalon ja pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen korjaus- ja muutoshankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelua | Sijainti Porvoo | Kohde on suojeltu asetuksella valtion omistamasta rakennusperinnöstä (480/85), suojeluluokka S1 | Tilaaja Senaatti | Suunnittelu ja toteutus 2019- | Piharakennuksen restauroinnin toteutus valmistunut 2021

Suomen ensimmäinen kotimuseo

J. L. Runebergin koti sijaitsee Empire-Porvoossa. Suomen kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) asui siellä vuodesta 1852 kuolemaansa asti. Johan Ludvigin vaimon Fredrika Runebergin (1807–1879) kuoltua Suomen valtio osti talon irtaimistoineen. Runebergien kodista tehtiin museo vuonna 1882, ja se on Suomen ensimmäinen kotimuseo.

Restaurointiarkkitehdin työt

Vuodesta 2019 olemme huolehtineet J. L. Runebergin kodin restaurointiarkkitehdin työstä, Senaatin toimeksiannosta. Työt ovat käsittäneet niin pienempien korjaus- ja muutostöiden suunnittelua kuin piharakennuksen isomman restaurointi- ja muutoshankkeen asunnosta työpajaksi. Lisäksi olemme laatineet J. L. Runebergin kodin rakennushistoriaselvityksen.

Piharakennuksen restaurointi

Piharakennuksen päädyssä sijainnut asunto muutettiin työpajatiloiksi korjaushankkeessa, joka valmistui J.L. Runebergin päivänä 5.2.2021. Korjaustyöt toteutettiin perinteisin menetelmin ja materiaalein. Pääurakoitsijana toimi Lintukorpi Oy. Lahonneita hirsiä vaihdettiin uusiin. Maanpintaa muotoiltiin siten, että vedet eivät enää valu rakennuksen alle. Myöhempien aikojen epäonnistuneita kerrostumia, kuten mineraalivilloja ja lastulevyjä, purettiin ja korvattiin perinteiseen rakennustapaan sopivilla ratkaisuilla. Painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuutta parannettiin kunnostamalla korvaus- ja poistoilmaräppänät. Työpajan esteettömyyttä parannettiin rakentamalla sisäänkäyntiluiska. Rakennusosia kierrätettiin luonnonvarojen säästämiseksi ja vanhan perinteen jatkamiseksi. Esimerkiksi vanhat peiliovet saivat uuden elämän korjattuina työpajassa, ja työpajatilan teräsaltaat pelastettiin Porvoon taidekoululta. Ajan saatossa ummistettu pihan puolen kuistin ulko-ovi rekonstruoitiin vanhan mallin mukaisena. Työpajan vanha savirappaus otettiin esiin, ja sitä täydennettiin uudella savirappauksella. Savilaasti tehtiin paikan päällä, ja siinä on saven lisäksi mm. suomenhevosen lantaa ja hamppukuitua. Savirappauksen toteutti Osuuskunta Rotunda. Restaurointihanke viimeisteltiin kesällä 2022 rakennuksen julkisivujen punamultauksella.