Kauniaisten nuorisotalo

1912 valmistuneen hirsirakenteisen rakennuksen restaurointihankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Kauniainen | Rakennus on suojeltu asemakaavalla | Tilaaja Kauniaisten kaupunki | Toteutus valmistunut 2022

Koulurakennuksesta nuorisotaloksi

Kauniaisten nuorisotalo, joka tunnettiin aiemmin nimellä Grankulla samskola, on rakennettu 1909-12 Kauniaisten ensimmäiseksi koulurakennukseksi. Suunnittelijoina toimivat arkkitehdit Waldemar Aspelin ja Alarik Tawaststjerna. Nuorisotalo sijaitsee samalla tontilla Kauniaisten ruotsinkielisen koulukeskuksen kanssa. Vieressä ovat yläasteen (Hagelstamska skolan) ja ruotsinkielisen lukion (Gymnasiet Grankulla samskola) rakennukset. Rakennus sijaitsee Kauniaisten keskustan läheisyydessä, näkyvällä paikalla Asematien pohjoispuolen mäenrinteessä. Yleiskaavassa alue on merkitty kulttuuriympäristökohteeksi. Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-2. Olemme laatineet kohteesta rakennushistoriaselvityksen.

1970-luvun virheiden korjausta

Rakennukseen tehtiin täydellinen peruskorjaus, joka kattoi koko rakennuksen perustuksista vesikattoon. Aloitimme suunnittelun 2019, ja toteutus valmistui syksyllä 2022. Rakennus oli päässyt huonoon kuntoon ennen peruskorjausta. Keskeinen syy huonoon kuntoon ja sisäilmaongelmiin olivat 1970-luvun virheelliset korjaus- ja muutostyöt, esimerkiksi hirsirungon sisäpuolinen lisälämmöneristys.

Saavutettavuutta kulttuurihistoriaa vaalien

Peruskorjaushankkeessa toteutettiin monikäyttöiset tilat kaupungin ja kuntalaisten käyttöön. Rakennuksen käytettävyyttä ja saavutettavuutta parannettiin esimerkiksi hissin avulla. Rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimiseen sekä puurakennukseen soveltuviin materiaali- ja korjaustapoihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Rakennuksessa havaitut vauriot korjattiin, ja turvallinen ja kestävä käyttö tulevaisuudessa varmistettiin.

Valokuvat: Ilmakuva Saatsi Arkkitehdit. Muut kuvat © Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy, 2022