Kauniaisten nuorisotalo

1912 valmistuneen hirsirakenteisen rakennuksen restaurointihankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Kauniainen | Rakennus on suojeltu asemakaavalla | Laajuus 1138 m2 | Tilaaja Kauniaisten kaupunki | Rakennuslupa myönnetty 2020, työmaa käynnissä, valmistuminen 2022

Koulurakennuksesta nuorisotaloksi

Kauniaisten nuorisotalo, joka tunnettiin aiemmin nimellä Grankulla samskola, on rakennettu 1909-12 Kauniaisten ensimmäiseksi koulurakennukseksi. Se sijaitsee samalla tontilla Kauniaisten ruotsinkielisen koulukeskuksen kanssa. Vieressä ovat yläasteen (Hagelstamska skolan) ja ruotsinkielisen lukion (Gymnasiet Grankulla samskola) rakennukset. Rakennus sijaitsee Kauniaisten keskustan läheisyydessä, näkyvällä paikalla Asematien pohjoispuolen mäenrinteessä. Yleiskaavassa alue on merkitty kulttuuriympäristökohteeksi. Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-2. Olemme laatineet kohteesta rakennushistoriaselvityksen.

Restaurointihanke

Rakennukseen tehdään täydellinen peruskorjaus, joka kattaa koko rakennuksen. Suunnittelu on aloitettu 2019 lopulla, ja toteutustyöt alkavat syksyllä 2021. Rakennus oli päässyt huonoon kuntoon ennen peruskorjausta. Keskeinen syy huonoon kuntoon ja sisäilmaongelmiin olivat 1970-luvun virheelliset korjaus- ja muutostyöt, esimerkiksi hirsirungon sisäpuolinen lisälämmöneristys.

Hankkeen tavoitteet

Peruskorjaushankkeen tavoitteena on tuottaa monikäyttöiset tilat kaupungin ja kuntalaisten käyttöön. Rakennuksen käytettävyyttä ja saavutettavuutta parannetaan. Rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimiseen sekä puurakennukseen soveltuviin materiaali- ja korjaustapoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennuksessa havaitut vauriot korjataan, ja turvallinen ja kestävä käyttö tulevaisuudessa varmistetaan.