Suppea rakennushistoriaselvitys Grankulla Samskola

1912 valmistuneen hirsirakenteisen koulurakennuksen rakennushistoriaselvitys | Sijainti Kauniainen | Rakennus on suojeltu asemakaavalla | Laajuus 1138 m2 | Tilaaja Kauniaisten kaupunki | Työ valmistunut 2018

Puutarhakaupunki Kauniainen perustettiin vuonna 1906. Heti alussa aloitettiin keskustelu koulun perustamisesta. Kauniaisten yhteiskoulusta tuli vahva symboli paikalliselle identiteetille. Koulu aloitti toimintansa 1907. Oppilaita oli tuolloin 11. Arkkitehtien Waldemar Aspelin ja Alarik Tawaststjerna suunnittelema koulurakennus valmistui keskeisiltä osiltaan vuosina 1909-12.

Laatimassamme Kauniaisten yhteiskoulun (Grankulla Samskola) suppeassa rakennushistoriaselvityksessä olemme esittäneet koulun rakennusvaiheet (ajoitus, suunnittelijat, rakentajat), tilajärjestykset ja käyttötarkoitukset, niin  rakennustekniikan, ulkoasun jäsentelyn kuin kiinteän sisustuksen osalta. Muutosvaiheista olemme selvittäneet vastaavat tiedot. Keskeinen osa työtä on ollut nykytilanteen inventointi. Piirustusaineistoa rakennuksesta on ollut tavoitettavissa niukalti.

Selvityksen pohjalta olemme esittäneet huomioitamme tulevaan korjaussuunnitteluun. Korjaamisessa on kiinnitettävä huomiota kohteen rakennusfysikaalisten ominaisuuksien palauttamiseen alkuperäisen kaltaisiksi. Perinteisessä hirsitalossa ilmatiiviyden parantaminen on niin rakennustaiteellisesti kuin teknisesti kestävämpi tavoite kuin lämmöneristävyyden lisääminen.  Kaikissa korjauksissa tulee ylikorjaamisen sijaan kohdistaa voimavaroja rakenteiden tervehdyttämistä tukeviin toimiin, esimerkiksi hirsirungon vaurioiden korjaamiseen ja sopimattomien kerrostumien kuten villojen, muovien ja levytysten poistamiseen. Viisaasti korjattuna ja oikein huollettuna perinteisellä hirsirakennuksella ei ole elinkaarta, vaan se säilyy hamaan tulevaisuuteen aitona esimerkkinä meitä edeltävien sukupolvien saavutuksista.

Rakennushistoriaselvityksemme perusteella Helsingin kaupunginmuseo on laatinut muistion, jossa on esitetty kohteen ominaispiirteet ja arvotus. Muistiossa todetaan, että rakennus on säilyvä osa Kauniaisten rakennusperintöä. Museon arvion mukaan, painovoimainen (tai tehostettu) ilmanvaihto antaa jatkossa parhaan lähtökohdan tämän kaltaisen historiallisesti arvokkaan rakennuksen terveelliseen käyttöön.

Saadaksesi laatimamme selvityksen luettavaksesi pdf-muodossa, pyydämme tiedustelemaan asiaa sähköpostitse: pekka@saatsi.fi.