Suppea rakennushistoriaselvitys Grankulla Samskola

1912 valmistuneen hirsirakenteisen koulurakennuksen rakennushistoriaselvitys | Sijainti Kauniainen | Rakennus on suojeltu asemakaavalla | Tilaaja Kauniaisten kaupunki | Työ valmistunut 2018

Puutarhakaupunki Kauniainen perustettiin vuonna 1906. Heti alussa aloitettiin keskustelu koulun perustamisesta. Kauniaisten yhteiskoulusta tuli vahva symboli paikalliselle identiteetille. Koulu aloitti toimintansa 1907. Oppilaita oli tuolloin 11. Arkkitehtien Waldemar Aspelin ja Alarik Tawaststjerna suunnittelema koulurakennus valmistui keskeisiltä osiltaan vuosina 1909-12.

Laatimassamme Kauniaisten yhteiskoulun (Grankulla Samskola) suppeassa rakennushistoriaselvityksessä olemme esittäneet koulun rakennusvaiheet (ajoitus, suunnittelijat, rakentajat), tilajärjestykset ja käyttötarkoitukset, niin  rakennustekniikan, ulkoasun jäsentelyn kuin kiinteän sisustuksen osalta. Muutosvaiheista olemme selvittäneet vastaavat tiedot. Keskeinen osa työtä on ollut nykytilanteen inventointi. Piirustusaineistoa rakennuksesta on ollut tavoitettavissa niukalti.

Selvityksessämme olemme esittäneet suosituksia korjaustyön periaatteiksi. Rakennuksen korjaus- ja muutostyö valmistui selvitysten ja suunnittelun jälkeen 2022. Nuorisotalona toimivaan rakennukseen voit tutustua täällä.

Saadaksesi laatimamme selvityksen luettavaksesi pdf-muodossa, pyydämme tiedustelemaan asiaa sähköpostitse: pekka@saatsi.fi.