Pasilan Konepajan kokoonpanohalli ja maalaamo

1901-1910 valmistuneiden VR:n vanhan konepajan kokoonpanohallin ja maalaamorakennuksen restauroinnin pää- ja arkkitehtisuunnittelu sekä rakennussuojelun asiantuntijatehtävät | Sijainti Helsinki | Kohde on suojeltu asemakaavalla (Kaavamerkintä sr-1. Teollisuushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus) sekä Rautatiesopimuksella (1998). Kohde sijoittuu VR:n entisen konepajan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) | Laajuus 21 643 m2 | Tilaaja The Train Factory Oy | Rakennusluvat myönnetty 2020, Toteutus käynnissä vaiheittain. Valmistuneita: Vallilan Kansallisteatteri 2021, Päivittäistavarakauppa (Lidl) 2022, tukkuliike (Wihuri Metro-tukku) 2023, ravintola (Super Bario) ja toimistotila (Franklin) 2024

Konepajasta kulttuurin ja yrittämisen kohtaamispaikaksi

Valtion Rautateiden Pasilan Konepaja ehti toimia Vallilassa noin sadan vuoden ajan. Junien valmistaminen siirtyi muualle maailman muuttumisen myötä tälle vuosituhannelle saavuttaessa. Nyt Konepajan maalaamorakennus ja kokoonpanohalli ovat heräänneet korjaus- ja muutoshankkeen myötä uuteen elämään. Rakennuksiin on toteutettu monipuolisia toimintoja kaupunkilaisille, ja lisää on tulossa. Kansallisteatterin Vallilan näyttämö avasi ovensa 2021 ja päivittäistavarakauppa syksyllä 2022. Tukkuliikkeen tilat valmistuivat korkean sisätraverssin hallitseman kokoonpano-osaston tiloihin 2023. Keväällä 2024 maalaamorakennukseen valmistuivat ravintola Super Bario ja toimistotila Franklin.

Maalaamon ja kokoonpanohallin rakennussuojelun periaatteet ja suojelu käytännössä

Maalaamo ja kokoonpanohalli ovat teollisuushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaita rakennuksia ja niiden nojalla asemakaavalla suojeltuja (sr-1). Olemme laatimissamme selvityksissä esittäneet kohteen arvottamisen ja hahmotelleet restauroinnin ja käytön periaatteita. Kokoonpanohallin ja Maalaamon arvottaminen jakautuu neljään osioon: kulttuurihistoriallisiin, kaupunkikuvallisiin ja rakennushistoriallisiin arvoihin sekä säilyneisyyteen. Muodostimme Pasilan Konepajan Kokoonpanohallin ja Maalaamon suojeluperiaatteet, jotka tiivistimme linjauksiksi. Kolme periaatetta ovat: Konepajan vaununvalmistusprosessin toimintalogiikan hahmotettavuuden säilyttäminen, Konepajan tekniikan ja prosessin kehittymisestä kertovien kerrostumien säilyttäminen ja Rakennuksen ominaispiirteiden säilyttäminen. Laadimme tilakohtaiset suositukset sekä käytön reunaehdot. Rakennuksen käytto käyttö on rakennuksen tärkein säilymisen edellytys. Kohde on edelleen alueen merkkirakennus, joka tulee uudessa käytössään taas aktiiviseksi osaksi lähialueen asukkaiden jokapäiväistä arkea.

Suunnittelua yhteistyössä

Konepajan maalaamon ja kokoonpanohallin arkkitehtisuunnittelua on tehty AD Studion, Laitila Arkkitehdit Oy:n ja Saatsi Arkkitehdit Oy:n toimesta. Saatsi Arkkitehdit Oy on vastannut kohteen rakennussuojelun asiantuntijuudesta, arkkitehti Pekka Saatsin toimiessa kohteen pääsuunnittelijana ja rakennussuunnittelijana. Lisäksi olemme Saatsin toimistolla laatineet useita kirjallisia selvityksiä ja raportteja kohteesta, kuten Säilyttämisen hallintasuunnitelman ja Rakennushistorian huomioiminen suunnittelussa -ohjeen. Huolehdimme myös korjaus- ja muutostöiden dokumentoinnista. Olemme lisäksi laserkeilanneet rakennukset ja laatineet niistä lähtötilanteen mittauspiirustukset suunnittelun avuksi.

Valokuvat: © Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy, 2023.