Qvidja Kraft Hiilipaja

Uuden massiivikennotiili (Porotherm) -rakenteisen toimisto- ja teollisuusrakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu | Sijainti Parainen | Laajuus 800 m2 | Tilaaja Qvidja Kraft Oy | Toteutus valmistunut 2018

Qvidja Kraft – uusiutuvan energian edelläkävijä

Qvidja Kraft on kehittänyt uusiutuvan energian varastointimenetelmän sekä myös hiiltä talteenottavan tavan käsitellä hiilipohjaisia sivuvirtoja energiaksi.  Prosessi on hyötysuhteeltaan korkea ja haitalliset aineet voidaan käsitellä hallitusti. Lue lisää Qvidja Kraftin kotisivuilta.

Qvida Kraft Hiilipaja osana Karjapihaa

Hiilipajarakennukseen sijoittuvat Qvidja Kraftin tuotanto- ja jatkojalostustilat sekä toimisto- ja sosiaalitilat. Hiilipajan yhteydessä sijaitsevat Qvidja Kraftin biokaasun tuotantolaitokset. Karjapihalla kiertotalous toteutuu puhtaimmillaan: nautojen tuottamasta lannasta tehdään liikennepolttoaineeksi soveltuvaa metaania, ja loppujäännöksestä jalostetaan luonnonmukaista lannoitetta pelloille. Lue lisää biokaasun tuotantolaitosten ja jakelupisteen arkkitehtuurista täällä ja Karjapihan rakennetun ympäristön kokonaisuudesta täällä.

Hiilipajan arkkitehtuuri ja rakennustapa

Hiilipaja on rakennettu puoli metriä paksuista kennotiiliharkoista. Rakennustapa on yksinkertainen, ja massiivirakenteena siinä ei ole nykyrakentamiselle tyypillistä monimutkaisia ja keinotekoisia materiaalikerroksia. Voit lukea massiivirakenteesta lisää blogikirjoituksestamme. Hiilipajan julkisivu on nimensä mukaisesti hiillettyä lautaa sekä tummanharmaaksi värjättyä rappausta. Ilmanvaihtoon liittyvät hormistot on koottu tasatahtiseksi rivistöksi vesikatolle. Museovirasto on todennut lausunnossaan: “Rakennusten ulkoasun suunnittelussa on hyvin huomioitu uuden rakennuskohteen sopeuttaminen maisemaan.”

Valokuva 1: © Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy, 2022. Muut kuvat Saatsi Arkkitehdit.