Lisää tilaa vintiltä? – osa 2

Edellinen kirjoituksemme käsitteli huoneen rakentamista vintille, keskittyen riittävään korkeuteen sekä ilmanvaihtokysymyksiin. Tässä kirjoituksessa käsittelemme kahta seuraavaa huomioitavaa asiaa: vinttihuoneiden lämmöneristeitä ja vesikatteen alapinnan tuuletusta. 3. Lämmöneristeet Erityisesti puutaloissa on syytä harkita tarkoin lämmöneristeiden ja muiden rakennusosien materiaalia. Uuden yläpohjan lämmöneristekerroksen on oltava riittävän paksu. Lämmön siirtyminen ohuen eristeen lävitse kesällä kuumentaa asuinhuoneet epämiellyttäviksi, ja talvella katoilta roikkuvat jääpuikot. Suosittelemme hengittävien materiaalien, kuten pellavan ja lampaanvillaeristeiden käyttämistä. Kutterinpuru toimii hyvin vaakasuoralla yläpohjan osuudella....

Lue lisää

Lisää tilaa vintiltä? – osa 1

Olemme aiemmassa kirjoituksessamme kertoneet tuulettuvan vintin erinomaisuudesta. Kylmä vintti on puskuritila lämpimän ja kylmän välillä. Se vähentää alakerran kuumenemista kesällä sekä vähentää jääpatojen ja -puikkojen muodostumista katolle talvella. Vintiltä käsin vesikaton vuotokohdat on helppo havaita. Lämpimäksi rakentaminen aiheuttaa usein haasteita: vinot yläpohjat, kattolyhdyt ja ullakkohuoneet ovat alttiita kosteusvaurioille. Ullakko on parhaimmillaan ullakkona, mutta monet tilat taipuvat myös lisähuoneiksi. Lämpimän huonetilan rakentaminen vintille on mahdollista moniin, vaikkakaan ei kaikkiin, rakennuksiin. Tilasta saadaan käyttö- ja kosteusturvallinen, kun se suunnitellaan ja rakennetaan oikein. Seuraavassa esittelemme kuusi kohtaa, joita...

Lue lisää

Miten sovittaa yhteen uusi ja vanha – osa 1

Korjaushankkeissa tulee usein rakennettavaksi uutta – milloin verantaa, milloin suurempaa laajennusta. Pienenkin lisäyksen kanssa pohdimme: saako uusi näkyä, pitääkö se piilottaa vai löytyykö vastaus tältä väliltä? Mikä on uuden ja vanhan arkkitehtoninen suhde? Kolmeosaisessa kirjoitussarjassamme käsittelemme asiaa omien suunnittelukohteidemme kautta. Aloitetaan yleisemmin, isosta kuvasta: kansainvälisistä restaurointiperiaatteista. Esimerkkinä kontrastoivasta uuden ja vanhan kohtaamisesta on Sveitsin Churissa sijaitseva Fine Arts Museum (Estudio Barozzi Veiga 2016). Sekä uusi että vanha arkkitehtuuri ovat korkealaatuisia. Kansainväliset restaurointiperiaatteet muutoksessa Keskustelu restaurointiperiaatteista alkoi Ranskassa 1800-luvulla, kun kiinnostus...

Lue lisää

Säilyttämisen hallintasuunnitelma – opas rakennusperinnön kestävään käyttöön

Mikä on Säilyttämisen hallintasuunnitelma eli SHS? Säilyttämisen hallintasuunnitelma (SHS) – englanniksi Conservation Management Plan (CMP) – on raportti, jossa tarkastellaan kohteen säilymisen edellytyksiä ja esitetään säilymisen toteutumiseksi tarvittavat periaatteet sekä toimintatavat. SHS:ssa tarkastellaan kohteen historiaa, nykytilannetta, arvoja ja säilyneisyyttä. Niiden perusteella muodostetaan periaatteita ja toimintatapoja kohteessa tehtävien muutosten ohjenuoraksi. SHS:n toimii kohteen säilyttämisen oppaana sekä hallinnan, käytön ja ylläpidon pitkän tähtäimen ohjeistuksena ja apuvälineenä. SHS palvelee myös silloin, kun tehdään päätöksiä kohteen suojelusta. Pasilan Konepajan Kokoonpanohallin ja Maalaamon kattoikkunat ovat...

Lue lisää